För det mindre kontoret

EBA 1324 Dokumentförstörare

  • 4 mm/4x40/2x15/0,8x5 / 12-14 ark 11-13 ark /8-10 ark /3-4 ark (80g)
  • 35 liters avfallsbehållare