För det mindre kontoret

EBA 1524 Dokumentförstörare

  • 4 mm/4x40mm/2x15mm / 19-21 ark /13-15 ark / 9-11ark (80g)
  • 50 liters avfallsbehållare