För packning av visitkort, askar, tidningsstaplar, brevpapper och kalendrar.

Mailbag inplastning

Maskin för packning av tidningar och reklam. Enkel, liten maskin som täcker behovet för små och medelstora uppdrag.