Anslutning via digital modul

En modul kopplas mellan frankeringsmaskinen och ett nätverksuttag (på samma sätt som en router hemma).

Tekniska krav:

• Anslutningen använder DHCP (automatisk konfiguration), vara öppen för all HTTP- och HTTPS-trafik och fungerar inte med PROXY-server.

 

 

Ladda ned:

 

 

 

Jag vill göra installationen själv:

För att installera själv behöver du:

• Ethernet/GSM-adaptern (PBI3-G) till frankeringsmaskinen. Den kan du beställa i vår webshop eller genom att kontakta din säljare.

 

Före installation se till att frankeringsmaskinen är avstängd.

1. Sätt i telefonkabeln i uttaget märkt med en telefonlur på baksidan av maskinen

2. Sätt i andra sidan av telefonkabeln i uttaget märkt med AUX på PBI-3dosan

3. Sätt i nätverkskabeln i uttaget märkt Ethernet på PBI-3dosan

4. Sätt i andra sidan av nätverkskabeln i ett nätverksuttag hos er

5. Sätt i strömkabeln i PBI-3dosan och sedan i ett eluttag

6. Slå på frankeringsmaskinen

Tilkobling digital adapter

Beställning av installation:

* Obligatorisk uppgift