Anslutning via LAN-adapter

En adapter kopplas mellan frankeringsmaskinen och en nätverkskabel till ett nätverksuttag (på samma sätt som en router hemma).
Lätt installation

Tekniska krav:

• Anslutningen använder DHCP (automatisk konfiguration), vara öppen för all HTTP- och HTTPS-trafik och fungerar endast med Proxy för modell DM90i-220i.

 

 

Ladda ned:

 

 

 

Jag vill göra installationen själv:

För att installera själv behöver du:

• USB/LAN-adaptern till frankeringsmaskinen. Den kan du beställa i vår webshop eller genom att kontakta din säljare.


Före installation se till att frankeringsmaskinen är avstängd.

1. Anslut USB-kontakten i frankeringsmaskinen

2. Anslut själva adapter

3. Anslut sedan närtverkskabeln mellan adaptern och ett vägguttag.

4. Slå på frankeringsmaskinen

Anslutning via LAN-adapter

Beställning av installation: