Anslutning via mobilnätet

En modul med SIM-kort kopplas till maskinen.
Krav: Ett SIM-kort med datatrafik

Tekniska krav:

• SIM-kort med stöd för datatrafik, ej pin-kodslåst. Kontakta din telefonoperatör.

 

 

Ladda ned:

 

 

 

Jag vill göra installationen själv:

För att installera själv behöver du:

• Ethernet/GSM-adaptern (PBI3-G) till frankeringsmaskinen. Den kan du beställa i vår webshop eller genom att kontakta din säljare.

 

Före installation se till att frankeringsmaskinen är avstängd.

1. Sätt i telefonkabeln i uttaget märkt med en telefonlur på baksidan av maskinen

2. Sätt i andra sidan av telefonkabeln i uttaget märkt med AUX på PBI-3dosan

3. Sätt i SIM-kortet i kortuttaget i PBI-3dosan. Se till att inte trycka in kortet för långt

4. Sätt i strömkabeln i PBI-3dosan och sedan i ett eluttag

5. Slå på frankeringsmaskinen

GSM-anslutning

Beställning av installation:

* Obligatorisk uppgift