Anslutning via PC

Ladda ner och installera en mjukvara och koppla frankeringsmaskinen till PC med USB-kabel.
Krav : Administrativa rättigheter på er PC

Tekniska krav:

• Kräver en PC med aktiv nätverksåtkomst i närheten av maskinen.

• PCn behöver köra på Windows och ha PCMC (programvara) installerat.

• Lösningen finns inte tillgänglig för Mac.

 

 

Jag vill göra installationen själv:

För att installera själv behöver du:

• En USB-kabel. Har du ingen kan du beställa en på vår webshop eller genom att kontakta din säljare.

• Du måste också ladda ner och installera programvaran PC Meter Connect. Läs mer under "Ladda ner".


Här är videon som visar vi hur du gör:

Beställning av installation: