Customer Engagement

Synkroniserat kommunikationsutförande

Skapa fler personliga kontakter med kunder, möjliga kunder, partner och andra med individuell, interaktiv, realtidsvideo och andra typer av online-upplevelser.

Dra nytta av realtidslagring och omedelbar hämtning av alla kundinteraktioner för att skapa en bergfast efterlevnad och informera om kundengagemangsstrategi

Stärk kundrelationer – och maximera besparingar – med enhetlig, effektiv och tillförlitlig leverans av kundkommunikation i alla kanaler