Customer Information Management

Använd pålitliga data och insikter i kontext, i hela ditt företag.

Vad är Customer Information Management?

Customer Information Management gör det möjligt att kombinera, tvätta, förfina och analysera kunddata, skapa unika kundvyer för olika intressenter samt säkerställa att riktlinjer för datahanteringen följs.

Så här kan det hjälpa er:

Med lösningar för datalagring, kundhantering (CRM) och beslutsstödsystem (BI) kan ni skräddarsy kundupplevelsen genom flera kanaler, få lojala kunder snabbare, hantera risker bättre och effektivisera verksamheten.

Hantering och integrering av data

Aktuella lösningar