Customer Information Management

När kontexten är överallt: Sakernas internet (The Internet of Things, IoT) och dataexplosionen

Genom att köra analyser på företagets samlade kunddata kan du förutse kundbeteenden och lära dig vad, när, hur och var de köper.

Redan i mitten av vårt århundrades första årtionde började tillväxten av internetanslutna enheter (i huvudsak datorer och mobiltelefoner), att överskrida befolkningstillväxten i världen. 2008 fanns det fler internetanslutna enheter än människor i hela världen.

Denna trend kommer att fortsätta att öka, men det kommer inte att vara datorer och mobila enheter som står för nästa teknikvåg. Enligt Gartner, kommer det vid 2020 att finnas 26 miljarder enheter (som inte är datorer eller mobila enheter) anslutna till sakernas internet (IoT). Det rör sig om alla typer av enheter från termostater och bilar till medicinska diagnosverktyg och basketbollar.

Och även om dessa siffror tycks hissnande, så ser vi ännu bara toppen av isberget. Cisco har uppskattat att taket för det spretiga men sammankopplade sakernas internet skulle kunna vara så mycket som 50 miljarder enheter år 2020. IDC siktar mot månen och förutser att 212 miljarder enheter kommer att vara anslutna.

Den enda aspekten av sakernas internet som är mer ofantlig än antalet anslutna enheter, är den flodvåg av data som kommer att skölja över oss. Sakernas internet kommer aldrig att sova. Miljarder internetanslutna saker kommer att samla in data och skapa en störtflod av information. Det här konstanta dataflödet kan ge oss information om kundernas kontext och deras åsikter.

Hur kan då företagen använda sig av den här informationen utan att riskera att drunkna i dataflödet?

De problem som datafloden för med sig är kända sedan länge

En stor del av det här informationsflödet kommer att bestå av "mörka data". Pitney Bowes beskrev förra veckan att "mörka data (dark data) är en term som myntades (innan sakernas internet såg sin tillväxt) om den information som företag samlar in och lagrar, men som traditionellt hittills har lämnats orörd och inte analyserats. Mörka data kan omfatta kundinformation som demografi, inköpshistorik, nöjdhetsnivåer, eller allmänna produktdata.

Föreställ dig potentialen i dina befintliga mörka data.

När mörka data används selektivt för att bättre lära känna sina kunder, är den här informationen ovärderlig för företag eftersom den ger tillgång till nya insikter på ett effektivt sätt. 

Men finns det egentligen någon begränsning för hur stor användning företaget kan ha av dessa data? För även om sakernas internet har potential att skapa nya affärsmöjligheter för de företag som använder den här informationen på rätt sätt, kan det också bidra till att ytterligare begrava och osynliggöra mörka data för företag som "hamstrar" ovidkommande data.

Belys istället för att hamstra data

Med tillväxten av sakernas internet har branschexperter slagit larm om konsekvenserna. En del är så oroliga för flodvågen av data och de säkerhetsproblem den kan medföra att de har tagit fram ett lagförslag som styr hur data får samlas in och delas i sakernas internet.

Även om dessa makroåtgärder vinner mark, kommer ansvaret för att undvika "hamstring av data" ändå att vila hos företagen. Pitney Bowes hjälper företag att hantera mörka data enligt konceptet "använd dina mörka data, eller radera dem". Istället för att dränka företag i data kommer vi att hjälpa dem igenom dataflödet så att de selektivt kan utnyttja informationen och förvandla den till användbara insikter.

Med vår kraftfulla analyseringsplattform Spectrum Uplift™ kan företag utnyttja informationen om viktiga målgrupper och deras köphistorik för att identifiera de kunder som kan övertygas av marknadsföring, istället för att slösa resurser på "säkra köpare" (de som kommer att köpa oavsett), "hopplösa" (de som inte kommer att köpa) och "sovande björnar" (de som kan reagera negativt).

Utan ett verktyg som kan sammanföra data och finna trender och mönster, kommer den här informationen att vara oanvändbar och sakna syfte. Det är det här datagyttret som hindrar företag från att genomföra ens de grundläggande analyser som tidigare var vanliga, innan uppkomsten av sakernas internet. Det är en konkurrenskraftig fördel som företagen inte bör gå miste om.

Mörka data innehåller en stor mängd information, och med rätt verktyg kan företag dra fördel av dess hela potential.

Läs mer här.