Customer Information Management

Schwan’s minskade sin datavolym för nya kunder med 25 % genom att avlägsna duplicerade data.

Genom att kombinera flera listor till ett enda kund rekord, Schwan reducerade duplicerade data som samlats in av handhållna enheter inom området.

Kundprofil

Leverantör av högkvalitativa, frysta matvaror i flera olika kanaler

Privatägt multimiljardföretag

Produkter tillgängliga i 50 länder

Affärsmål

Optimera försäljningen och effektiviteten

Konsolidera kunddata

Förbättra kundservicen

Fördelar

Gjorde besparingar genom att undvika dubbla utskick

Fick en mer fullständig bild av den enskilda kunden

Adressvalidering i realtid

Översikt

"Tack vare PBS lösningar har vi fått effektivitetsförbättringar inom allt från försäljning till orderuppfyllelse, men också ute på fältet.” Connie Gugel,
Överordnad systemanalytiker,
Schwan Food Company

Schwan’s Home Service är Schwan Food Companys verksamhet för hemleveranser, med nästan 500 försäljnings- och distributionscenter i USA. En så omfattande verksamhet måste klara av att hantera tusentals inmatningar i kundregistret varje dag. Kunderna beställer online, på telefon, eller direkt från sin kundrepresentant vid dörren. Det finns alltså flera sätt att göra inmatningar i systemet. Eftersom inmatningarna kom från olika håll blev systemet ofta lamslaget då det tvingades hantera dubbla kunduppgifter.

Den här processen gjorde det svårt att samordna beställningar och att beräkna leveranstider. Därför beslöt företaget att implementera Pitney Bowes Spectrum™-teknikplattform som kunde matcha, deduplicera och konsolidera kunddata till ett enda överskådligt kundregister.

Affärsutmaning

Varje potentiell kund som la upp ett konto på Schwans.com eller genom callcentret fick ett kundnummer. Samtidigt fick den lokala servicedepån en avisering om att boka tid för utkörning till den potentiella kunden. En kundrepresentant åkte sedan ut till kunden och registrerade kundens uppgifter i systemet ytterligare en gång via en handenhet.

Genom detta skapades två olika register för samma kund, något som ledde till missade säljmöjligheter, överlappande leveranser, dubbla utskick och, i slutändan, missnöjda kunder. För att kunna förbättra sin service och effektivitet behövde företaget en omfattande och tillförlitlig informationslösning.

Lösning

Pitney Bowes Spectrum-teknikplattform har integrerats med Schwan’s Home Services webbutik, callcenter-program och handenheter. När en ny kund registreras i webbutiken standardiseras adressen och ett försök görs att matcha den med en befintlig kundpost för att undvika att dubbla uppgifter matas in i systemet.

Validering och standardisering av kundens adress görs i realtid när nya adresser matas in i systemet. Adresser som inte kan valideras eller standardiseras i realtid går automatiskt igenom den dagliga adressrensningsprocessen. När kundrepresentanterna är ute på fältet är deras handenheter inte uppkopplade mot systemet. Kunddatan laddas upp vid slutet av varje arbetsdag.

Resultat och fördelar

"När vi implementerat kundmatchningsmodulen i Pitney Bowes Spectrum Enterprise Data Quality Solution såg vi en 25-procentig minskning av antalet nya kunder som registrerades via de handenheterna." Connie Gugel,
Överordnad systemanalytiker,
Schwan Food Company

Schwan’s Home Services lyckade minska antalet nya kunder som lades upp i handenheterna med 25 procent.

Tidigare hade man varit tvungen att lägga in planerade leveranser manuellt i leveransrutten varje gång en ny kund registrerades. Tack vare den nya datakvalitetslösningen försvann den här ineffektiva processen.

Listor med potentiella kunder körs mot företagets databas och förebygger dubbla utskick.

Förbättrad kunddata gav en mer fullständig bild av varje kund.

Kontakta oss 08-734 17 11