Individuell kundbild

En individuell bild hjälper dig att fatta bättre beslut.

Äntligen! En helhetsbild är inom räckhåll. Pitney Bowes erbjuder den omfattande individuella kundbild som just du behöver – exakt, berikad och tillgänglig – när du behöver den och där du behöver den.

Grunderna verkar enkla: namn, adress och kontonummer. Ändå är det ibland en utmaning att få det rätt.

Tyvärr kan de flesta organisationer inte använda den stora mängd data som finns tillgänglig idag. En komplett, individuell kundbild erbjuder mer. Vad de köper. Hur de handlar. Var de tillbringar sin tid. Vad de värdesätter.

Det är dags att krossa databarriärerna, dela information som är svår att få tag på och dela den med hela ditt företag. 

För mer information om hur du kan "förstå din kund"
ladda ner vitboken Forbes Insights.

Individuell kundbild | Pitney Bowes

Pitney Bowes erbjuder en individuell bild som fungerar.

Koppla samman siloinformation

Ge kundernas profiler en kontext

Upptäck information som är både läglig och användbar

Skapa unika upplevelser och få nöjda kunder

Öka din förståelse hela tiden

Med bättre precision, flexibilitet och kontext leder en riktigt individuell kundbild till lönsammare affärer.

 • Identifiera nya möjligheter för riktad försäljning. 
 • Få snabbare svar.
 • Fatta smartare och mer effektiva beslut.
 • Reducera dina serviceavgifter för online-kunder.
 • Förutse risker och minimera förluster.

Öka precisionen i kundinteraktionen.

 • Gör det möjligt för dina team att skapa mer relevanta, personliga och interaktiva upplevelser.
 • Erbjud mer effektiva och tillfredsställande kontakter med kundtjänsten.
 • Personifiera den automatiska självbetjäningen.
 • Anpassa kundmöten baserat på tid, plats och kontext för varje tillfälle

Kör en omfattande analys på en enda plattform.

 • Tvätta, standardisera och validera data.
 • Länka information för att leverera ny insikt i relationerna. 
 • Koppla data genom vilken källa som helst – i eller utanför din organisation.
 • Förbättra traditionell data med viktig kontextinformation som plats, demografi m.m.
 • Gör en prediktiv analys för en bättre insikt.
 • Gör det enkelt att hantera undantag för att standardisera datastyrning över flera affärsområden.
 • Visualisera relationerna med hjälp av kartor och grafdatabaser.
 • Integrera kunskapen i existerande arbetsflödena och processen.

Marknadsledande företagen förlitar sig på Pitney Bowes. Det kan du också göra.

bland de 50 bästa telekommunikationsleverantörerna

försäkringsbolag över hela världen

hundratals myndigheter

tusentals företag