Få åtkomst, anslut, integrera och analysera data från en rad olika program.

Sagent Data Flow

Använd Sagent Data Flow som ett verktyg för att lösa de två kanske besvärligaste sidorna av att åstadkomma användbara rapporter – komma åt data från olika källor och manipulera dem så att rapporterna blir meningsfulla.

 

Sagent Data Flow från Pitney Bowes Software är en kraftfull och flexibel integreringsmotor som samordnar data från olika källor och innehåller ett brett utbud av datatransformeringsverktyg som ytterligare ökar dess affärsvärde. Med Sagent Data Flow kan du analysera information och skapa meningsfulla rapporter som hjälper dig att förstå företaget. Sagent Data Flow är en av Pitney Bowes Location Intelligence-lösningar och tillhandahåller kundprofilering, datalagring, ETL och Business Intelligence – så att du kan ta vara på faktisk information och fatta smartare beslut.

Rendera data visuellt med Sagent Data Flow

Sagent Data Flow ger en kraftfull visuell utvecklingsmiljö som gör det snabbare och enklare att skapa snygga dataomvandlingar och som passar både företagsanvändare och tekniker. Sagent Data Flow har ett nytt och förbättrat gränssnitt som minimerar inlärningskurvan eftersom slutanvändarna kan lära sig lösningen snabbare än andra Business Intelligence-verktyg (BI).

Sagent Data Flow stöder många dataformat vilket ger ökad effektivitet

 

De tillgängliga modulerna i Sagent Data Flow inkluderar Mainframe, AS/400 och R/3(SAP). Sagent Data Flow har inbyggd hantering av alla större RDBM-system, till exempel Oracle, IBM DB2 och Microsoft SQL Server samt de flesta textbaserade dataformat, inklusive XML. Möjligheten att läsa data i ursprungsformatet eliminerar det tidskrävande och dyra arbetet med att skriva anpassade extraktionsprogram.

64 bitar för snabbare bearbetning

 

Med 64-bitars processorkraft har Sagent Data Flow utmärkt prestanda och bra skalbarhet. Det har också stöd för fler samtidiga användare, ger snabbare bearbetning och hanterar större datamängder.

Om du vill veta mer om hur datahanteringslösningar kan förbättra ditt företags Business Intelligence-system kan du kontakta oss.

 

 

Få tillgång till, omvandla och analysera data snabbare med Sagent

Med Sagent Data Flow kan användare snabbt komma åt, ansluta, integrera och analysera data från ett stort antal program, databaser och datafiler. Du kan också snabbt och enkelt införliva olika kombinationer av dessa datakällor i en enda process, där andra system skulle kräva att du först använder sammanfogningsfunktioner inom databasen.

Enklare migrering mellan olika miljöer

 

Varför hantera hårdkodade anslutningsparametrar? Med Sagent Data Flow slipper du det. Bara peka planen till önskad miljö så slipper du arbetet med att skapa flera planer. Om du arbetar i ett storskaligt program kan du också arbeta i fysiskt partitionerade områden.

Stöd för återanvändning av underordnade komponenter

 

Öka din produktivitet genom att återanvända utvecklade moduler på samma sätt som du återanvänder subrutiner – en mycket användarvänlig funktion för utvecklare och företagsanalytiker. Vanliga funktioner som används på olika ställen kan utvecklas, underhållas och hanteras centralt för att minska tidsödande redundans och onödiga fel.

Stöd för Unicode

 

Globala företag som behöver samla och sammanställa data från hela världen kommer att ha stor nytta av att Sagent Data Flow stöder Unicode. Unicode, som möjliggör användning av alla internationella teckenuppsättningar, innebär att oavsett var arbetet har utförts kan det samlas in och lagras från andra sidan jorden.

Förbättrad sökprestanda och funktionalitet

 

En av de kanske mest utnyttjade funktionerna i Sagent Data Flow är dess ”nyckelsökning” som nu förbättrats för ökad produktivitet och användarvänlighet. Nu kan du skicka tillbaka flera kolumner på en gång vilket förenklar planen. Sagent Data Flow lägger till nya jämförelseoperatorer, vilket kraftigt minskar antalet manuella modifikationer. Dessutom har både minnet och cachelagringen för nyckelsökningen konfigurerats om för ökad prestanda.

Nya funktioner för ökad effektivitet

 

I den senaste versionen av Sagent Data Flow finns tre nya funktioner som utformats specifikt på begäran av vår användarcommunity. Funktionerna heter: Mark Duplicate Rows, Filtered Splitter och Multi-Condition Filter. Med de här nya funktionerna förbättras produktiviteten och utvecklingsprocessen går betydligt fortare.

Automatisk flödesdokumentation

 

Eliminera dokumentationsbördan vid utveckling samtidigt som du förbättrar kvaliteten i hela utvecklingsprocessen. Med Sagent Data Flow färdigställs dokumentationen automatiskt och genereras som en HTML-fil.

Spåra planändringar

 

Jaha, och hur tog vi oss egentligen hit? Varje dataanalytiker vet hur viktigt det är med minutiöst noggrann dokumentation av planändringar för att tydligt klarlägga processen. I Sagent Data Flow dokumenteras detta nu automatiskt så att du kan fokusera på att driva planen vidare och öka effektiviteten och produktiviteten.