Skapa effektiv, upprepningsbar hantering av undantagsdata

Spectrum Business Steward Module

Undantagsposter för adressverifiering, geokodning, sammanslagning av dubbletter och annat kräver manuell granskning av en dataansvarig. Vårt webbläsarbaserade verktyg för manuell granskning av undantagsposter hjälper dig att korrigera, godkänna och återimportera undantagsposterna i datakvalitetsprocessen.

Programvara för hantering av undantagsdata 


Spectrum™ Business Steward Module ger dig tillgång till ett webbläsarbaserat verktyg för manuell granskning av undantagsposter som inte med säkerhet gick att behandla i Spectrum™ Technology Platform. När undantagen har korrigerats och godkänts kan posterna återimporteras till datakvalitetsprocessen i Spectrum™ Technology Platform.Undantagsposter är poster som kräver manuell granskning av en dataansvarig. Några exempel på undantag är:

  • Adressverifieringsfel
  • Geokodningsfel
  • Osäkra matchningar
  • Sammanslagnings-/ konsolideringsbeslut

Viktiga funktioner i vår programvara för hantering av undantagsdata


Spectrum™ Business Steward Module innehåller en rad utmärkta funktioner som gör det enklare och snabbare att granska och behandla undantagsposter.Fastställ en effektiv rutin för undantagshantering


Vår Business Steward Module hjälper dig med följande:

  • Utvärdera poster med hänsyn till specifika kriterier för att avgöra om manuell granskning behövs och skicka meddelande till dataansvarig via e-post
  • Skapa undantagsposter i undantagslagret
  • Läsa in poster från undantagslagret i ett dataflöde för återbearbetning av undantagsposter som har korrigerats av den dataansvariga

Det webbläsarbaserade gränssnittet ger en överskådlig och sammanfattande undantagsstatistik och diagram samt redigeringsmöjligheter för att ändra i undantagsposter och godkänna dem för återbearbetning. Ytterligare webbaserade verktyg:

  • Ger möjlighet att granska och hantera undantagspostaktivitet för samtliga användare
  • Tillhandahåller information om trender inom undantagsposterna så att du kan identifiera prestationsindikatorer och skicka meddelanden när specifika villkor uppfylls