Skaffa en rejäl lagringslösning som hjälper dig att förstå och hantera dina viktigaste datatillgångar.

Spectrum Data Hub Module

Effektiv utveckling av datamodeller kräver en bra hubb som ger tillgång till ett komplett utbud av processer, interaktioner, hierarkier, roller och domäner för ökad insikt och förbättrade affärsresultat.

Datamodellsutveckling och insikt 


Optimera prediktiva, sociala och spatiala data samt kunddata för din övergripande datahantering och Business Intelligence-initiativ.Datahubb-lagringslösning 


Med vår Data Hub Module får du en tålig lagringslösning som hjälper dig att hantera och förstå dina viktiga dataresurser. Den har stöd för övergripande datahantering och Business Intelligence-initiativ.Data Hub Module är byggd baserat på en diagramdatabas och ger organisationer möjlighet att snabbt skapa och vidareutveckla datamodeller som bygger på verkliga, komplexa relationer med allt från processinteraktioner till hierarkiska roller och domäner och få en överskådlighet och insikt som kan medföra förbättrade verksamhetsresultat.

Viktiga funktioner i vår datahubbmodul


Spectrum™ Data Hub Module innehåller en mängd fantastiska komponenter som hjälper dig att förstå och hantera dina viktigaste datatillgångar.Skapa och vidareutveckla datamodeller som bygger på verkliga, komplexa relationer


Använd datahubbens funktioner för att utföra följande:

  • Intuitivt skapa en modell med hjälp av indata för att definiera entiteternas relationer och egenskaper och vid körning skriva data till hubben
  • Använda två inkommande datakanaler (en för entiteter och en för relationer) för att definiera en ny modell eller populera en befintlig modell
  • Använda en sparad eller ny sökfråga för att läsa data i en befintlig modell och sedan skicka tillbaka dessa data som fält i dataflödets utmatningssteg och göra dem tillgängliga för användning i andra steg och processer
  • Använda inkommande datarader för att definiera sökfrågor som extraherar specifika entiteter och relationer från en modell

Ett webbläsarverktyg ger visuellt gränssnitt för att:

  • Visa relationer och hierarkier inom hubben
  • Upptäcka dolda och mindre uppenbara relationer
  • Skapa Tänk dig att-scenarion
  • Genomföra tidsbaserade eller geospatiala analyser
  • Skapa regeldrivna händelsetriggers
  • Köra centralitetsalgoritmer för att avgöra påverkningspoäng antingen för hela nätverket eller för de data som visualiseras inom klienten