Få åtkomst, anslut, integrera och analysera data från en rad olika program.

Spectrum Enterprise Data Integration Module

Dataintegrering, batchvis eller i realtid, kräver möjlighet att ansluta till och komma åt data från flera källor antingen direkt eller via integrering med befintlig dataåtkomstteknik. Möjligheten att ansluta till och söka efter data från flera olika resurser och samtidigt integrera med SAP och Siebel är avgörande.

Dataintegreringsprogram 


Med Enterprise Data Integration Module får du de funktioner som behövs för att komma åt data från flera källor antingen direkt eller genom integrering med din befintliga dataåtkomstteknik.Med Enterprise Data Integration Module kan du använda teknikplattformen Spectrum™ för datalagring, integrering med datakvalitetssystem och migrering.

Viktiga funktioner i vår programvara för dataintegrering


Spectrum™ Enterprise Data Integration Module innehåller en mängd fantastiska integreringsfunktioner som ger dig ökad insikt och hjälper dig att optimera dina datatillgångar.Få samlad åtkomst och sökningar bland dina dataNågra viktiga funktioner:

 • Ger en enda plattform för ett antal olika integreringsbehov både batchvis och i realtid
 • Fullständigt integrerade funktioner för datakvalitet och platsintelligens
 • Integrerar en rad olika datakällor, till exempel RDBMS-system av standardtyp, XML- och CSV-format och specifika källor som HL7 och Hadoop
 • Fungerar med de flesta REST- och SOAP-tjänster för att integrera data från en rad olika internt utvecklade eller externa SaaS-applikationer
 • Den driftsatta arkitekturen gör systemet ytterst skalbart för att tillgodose de flesta datautmaningar
 • Det breda utbudet av funktioner gör det till en perfekt datalagringslösning vid migrering av MDM-datatjänstsystem eller andra dataintegreringsbehov
 • Spectrums SOA-arkitektur gör det enkelt att integrera data från vitt skilda källor till nästan vilken applikationsmiljö som helst

Enkel åtkomst till en rad olika datakällor

 • Relationsdatabaser (SQL Server, IBM, DB2, Oracle, Informix, Netezza, Sybase m.fl.)
 • Textbaserade data, till exempel XML- och CSV-filer med fast bredd och de flesta hierarkiska textfilsstrukturer
 • Sjukvårdsstandard HL7
 • Webbtjänster (SOAP och REST)
 • Hadoop-filsystem

Skapa effektiva datalagringsprojekt

 • Global och lokal cachelagring för snabba sökningar
 • Snabb funktion för tidsdimensioner
 • Stöd för ändrade poster
 • Stöd för massinläsning
 • Lätt att logga och rapportera undantagsposter eller hantera dem via Spectrum Business Steward Module
 • Visual SQL-frågedesigner
 • Enkelt att skapa anpassade transformationer med Java

Integrerade funktioner för datakvalitet och entitetsupplösning (kan kräva ytterligare moduler)

 • Hitta och hantera dubbla poster enkelt
 • Standardisera kund- och platsposter med hjälp av adress eller geolokalisering

Skapa datatjänster för enkel dataintegrering i realtid 


Utformad från grunden som en tjänstorienterad plattform (SOA) för att möjliggöra enkel datapublicering till externa program

 • Mycket skalbar arkitektur
 • Ta enkelt in externa programkällor via en rad olika API:er