Konsolidera dataregister för att förbättra kommunikationen.

Spectrum Advanced Matching Module

Identifiera och förstå förhållandet mellan olika register för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Adressmatchning

Framgång hänger på detaljerna. Det är där vår adressmatchningslösning kan hjälpa till. Om er verksamhet är beroende av korrekta adressuppgifter för marknadsföring eller andra postutskick så kan vår adressmatchningslösning effektivisera era processer.

Ett enda slarvfel vid inmatningen av en kundadress kan leda till att ett utskick aldrig kommer fram. Kommunikationen blir lidande och ert varumärke skadas. Se till att er verksamhet alltid ger ett professionellt och pålitligt intryck med vår utmärkta adressmatchningslösning.

Använd adressmatchningslösningen för att hantera flera olika databaser och för att identifiera och förstå hur olika register förhåller sig till varandra. Med adressmatchning kan er verksamhet spara tid och hålla kunderna nöjda.

Nyttiga funktioner i vår adressmatchningsmodul

Modulen Advanced Matching är en del av vår Spectrum Technology-plattform och hjälper er verksamhet att konsolidera databaser för att göra processerna smidigare. Välj ur ett sortiment av avancerade namn- och adressmatchningsfunktioner för att få en tydligare bild av er kundbas.

Vår adressmatchningsmodul låter er:

 • Matcha register
 • Filtrera – genom att exempelvis eliminera dubbletter
 • Jämföra register
 • Skapa grupper
 • Hitta register som uppfyller särskilda kriterier
 • Kopiera önskade fält till andra register

Läs mer om viktiga funktioner hos vår adressmatchningslösning

Vilken nytta ni kan ha av adressmatchning

Vår adressmatchningslösning är enkel att använda men är ändå effektiv. Det krävs en pålitlig korrekt adressdatabas för att er verksamhet ska kunna vara framgångsrik. Adressmatchning kan:

 • Öka effektiviteten i er verksamhet
 • Minska felen
 • Förbättra kommunikationen
 • Bidra till utmärkta kundrelationer

Kontakta oss för mer information om hur ni kan ha nytta av vår adressmatchningslösning.

Viktiga funktioner i vår adressmatchningsmodul

Vår avancerade matchningslösning är fullmatad med funktioner som hjälper er att säkerställa att de adressuppgifter som er verksamhet är beroende av är korrekta och pålitliga. Det underlättar för er och gör verksamheten mer kostnadseffektiv.

Kraftfull och stabil

Vår adressmatchningslösning kan matcha adresser i både en enda inmatningsfil och i flera olika filer. Den är med andra ord kraftfull nog för att täcka er verksamhets alla behov.

Mångsidiga matchningsmöjligheter

Modulen Advanced Matching för Spectrum Technology-plattformen har flexibla förinställda regler utformade enligt bästa praxis. Ni kan utföra ett flertal olika sorters adressmatchningar bland annat:

 • Namn–adressmatchning
 • Hushållsmatchning
 • Företagsmatchning

Ni kan även använda vår adressmatchningslösning till att identifiera matchningar eller eliminera dubbletter, allt efter behov.

Flexibel och anpassningsbar

Vår adressmatchningslösning är tillräckligt flexibel för att ni ska kunna anpassa den till er verksamhets unika behov. Definiera era egna adressmatchningskriterier, ställ in önskad matchningsnivå för varje uppgift, sammanfoga och konsolidera era data enkelt och precist och kör matchningar på alla datatyper.

Ni kan använda vår adressmatchningslösning både i realtidsläge och i batchkörningsläge. Gör provkörningar för att kontrollera att de kriterier och regler ni har valt stämmer innan ni kör igenom allt.

En internationell kunskapsbas

Oavsett om er verksamhet är lokal, rikstäckande eller internationell hjälper den inbyggda internationella kunskapsbasen i vår adressmatchningslösning till att säkerställa att era register är korrekta.

Modulen Advanced Matching jämför namndata med varianter från 110 länder, inklusive olika stavningar och vanliga smeknamn, för att hjälpa er att spåra dubbletter.

Kontakta oss för mer information om vår adressmatchningslösning