Skaffa ökad insikt och optimera datatillgångarna

Spectrum Data Discovery Module

Få den insikt du behöver innan du inleder projekt för dataintegrering, datakvalitet, dataövervakning eller övergripande datahantering. Med Data Discovery avser vi processen med att söka igenom dataresurserna för att få fullständig översikt och insyn i datalandskapet.

Data Discovery-program

Spectrum™ Data Discovery Module genomsöker strukturerade data, ostrukturerade data och semistrukturerade data med hjälp av ett antal olika dataprofileringstekniker. Resultaten av genomsökningarna används för att automatiskt skapa ett dokumentationsbibliotek som beskriver företagets datatillgångar och för att skapa ett metadatalager.Denna dokumentation med tillhörande metadatalager ger dig den insikt du behöver innan du inleder projekt för dataintegrering, datakvalitet, dataövervakning eller övergripande datahantering.

Vår Data Discovery-lösning förser företag med en rad funktioner för att genomsöka och inventera sitt datalandskap. Genom att använda funktionerna kan organisationer utföra följande:

 • Genomsöka datamiljön (strukturerade data, ostrukturerade data, semi-strukturerade data)
 • Skapa och populera ett metadatalager som företagsanvändare och tekniska användare kan söka i

Tack vare vår profileringslösning får du omfattande dataprofileringsfunktioner som är enkla att förstå, använda och underhålla samtidigt som du genomför önskade uppgifter.

Viktiga funktioner i vårt Data Discovery-program

Spectrum™ Data Discovery Module innehåller en mängd fantastiska funktioner som ger dig ökad insikt och hjälper dig att optimera dina datatillgångar.

Genomsök och inventera ditt datalandskap

Använd våra Data Disvovery-funktioner för att utföra följande:

 • Söka igenom strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade datamiljöer
 • Skapa och populera ett metadatalager som företagsanvändare och tekniska användare kan söka i
 • Säkert ansluta till olika strukturerade databaser i datalandskapet
 • Automatisera sökandet efter metadata i relationsdatabaser och skapa en utförlig katalog över företagets metadata som kan användas vid företagets dataintegrering
 • Genomsöka domäner i kodfiler och identifiera tabell- och kolumnnamn i valda scheman som används i innehållet i genomsökta kodfiler
 • Genomsöka, hitta och katalogisera information i en mängd olika filtyper, till exempel Microsoft Access-databaser, avgränsade Excel-ark med fast längd, PDF-dokument, PPT-filer med text, RTF-filer och XSD-filer

Våra profileringsfunktioner gör följande uppgifter enkla att förstå, använda och underhålla:

 • Hitta och katalogisera odokumenterade metadata som hänger samman med ditt globala datalandskap och bygga upp ett integrerat företagsmetadatalager
 • Identifiera dokumenterade och odokumenterade ID-kolumner och kolumner med naturliga nycklar, sammansatta nycklar och flerkolumns-ID:n
 • Identifiera dokumenterade härledda och användardefinierade relationer
 • Identifiera och profilera underordnade typer i en tabell i ett företagsdatalandskap
 • Analysera data i avgränsade filer, få felvärdesförslag och katalogisera dem
 • Profilera data som lagrats i filer utan att läsa in dem i en databas med stöd för följande filtyper: platt filformat (.txt) EBCDIC-fil (.txt) SAS-datafil (.sas7bdat) kommaavgränsad (.csv och .txt) lodstrecksavgränsad (.txt) tabbavgränsad (.tsv och .tab) och XML
 • Analysera data i Access-, Excel- (.xls och .xlsx) och XML-filer, få felvärdesförslag och katalogisera dem
 • Analysera data och få förslag på avvikande värden (outlier-värden) baserat på tidsperiod för förekomsten