Standardisera data för en enhetlig kundupplevelse

Spectrum Data Normalization Module

Standardisera termer i er databas för att skapa en enhetlig upplevelse för alla era kunder.

För att kunden ska vilja anlita ett företag krävs det oftast inte mer än att man kan kommunicera med kunden och att tilltalet blir rätt. Det skapar ett bra utbyte för både kunden och företaget. Med hjälp av en datanormaliseringslösning kan ni se till att erbjudandet anpassas till kunden – något som kan göra dem till återkommande kunder.

Datanormalisering standardiserar termer i databaser och gör på så vis er affärskommunikation mer enhetlig. Med vår datanormaliseringslösning kan ni definiera standarder för datakvalitetsnivå och regler för enhetlighet.

Fördelarna med datanormalisering

Kundupplevelsen anpassas till den enskilde kunden och därmed skiljer ni er från mängden. Vår datanormaliseringslösning kan optimera data på flera olika sätt, till exempel att:

  • Skapa kulturspecifik grammatik
  • Identifiera och isolera nyckeldata från strömmande datafält
  • Använda på kund-, verksamhets- eller produktdata
  • Säkerställa enhetlig terminologi i samtliga domäner

Avancerade standardiseringsfunktioner för datanormalisering Vår datanormaliseringslösning har ett antal nyckelfunktioner som hjälper er att ytterligare förbättra informationsstandardiseringen i er verksamhet. Följande funktioner kan också höja datakvaliteten:

  • Användardefinierade domäner – Definiera standarder och skapa ordlistor för olika domäner för allt från produktnamn och varumärkesbyggande fraser till verksamhetsspecifika termer
  • Standardisering på flera nivåer – Byt ut ord till förkortningar smeknamn till riktiga namn och rätta felstavningar
  • Enkla jämförelser – Använd ID för att jämföra data
  • Fördefinierade branschtermer – Förbättra noggrannheten med en färdig ordlista med branschtermer

Läs mer om nyckelfunktionerna i vår datanormaliseringslösning.

Läs mer om hur mycket vår datanormaliseringslösning kan förbättra sättet ni använder data på i er verksamhet.

Vår datanormaliseringslösning har ett antal utmärkta funktioner som är utformade för att hjälpa er att förbättra verksamhetens standardiseringsprocesser och säkerställa att ni är konsekventa med hur ni använder kunddata i er kommunikation.

Avancerad datanormalisering

Tack vare dess enastående funktionalitet gör vår datanormaliseringslösning det möjligt för er att radikalt förbättra datastandardiseringen i hela verksamheten.

Skapa standarder och ordlistor, och när en term väl är validerad kommer datanormaliseringslösningen automatiskt att identifiera när den termen används felaktigt och ersätta den felaktiga varianten med den validerade.

Flexibel och anpassningsbar

Vår datanormaliseringslösning är ytterst flexibel och dess funktioner kan anpassas till era behov. Ni kan skapa egna ordlistor och standarder för allt från branschtermer till produktnamn och införa standarder för hur till exempel förkortningar och smeknamn ska användas.

Internationella datanormaliseringsfunktioner

Vår datanormaliseringslösning passar perfekt för verksamheter med globala kundbaser. Den har stöd för datastandardisering i flera språk och kulturspecifika termer inklusive arabiska namn.

Dataextrahering och isoleringsfunktioner

Vår modul Spectrum Data Normalization hjälper er att identifiera och extrahera nyckeldata samt spalta upp originaldata i separata fält i enlighet med förutbestämda kriterier.

Kontakta oss för mer information om vår datanormaliseringslösning.