Förbättra noggrannheten i realtids- och batchkörningar

Spectrum Universal Addressing Module

Nöjdare kunder och ökad lönsamhet genom att samla in mer korrekta adressuppgifter vid inmatningen.

Adressverifiering

I många verksamheter är insamling av korrekta adressuppgifter en värdefull tillgång, och det krävs att adressinformationen stämmer för att man ska nå kunderna. Håll er databas med kundadresser uppdaterad med vår moderna adressverifieringslösning.

Oavsett om ni sköter kundkontakten via telefon eller samlar in adressuppgifter via webben är det viktigt att ni registrerar kontaktuppgifterna korrekt för att ni ska kunna ha en fortsatt god kontakt med kunderna. Använder ni vår adressverifieringslösning för att samla in korrekta adressuppgifter kan er verksamhet dessutom spara tid och pengar.

Pålitlig och effektiv lösning för adressverifiering

Modulen Universal Addressing är enkel att använda och är kompatibel med Spectrums tekniska plattform. Den ger er verksamhet ett verktyg för att bekräfta, korrigera och standardisera adresser. Särskilda funktioner hjälper er att:

  • Bekräfta postadresser i USA, Kanada och ytterligare 220 länder i hela världen
  • Säkerställa att ni har rätt uppgifter i realtid, till exempel när någon ringer till kundtjänsten
  • Effektivisera era marknadsföringskampanjer
  • Förbättra kundtjänsten
  • Skräddarsy kundkommunikationen för den enskilde kunden
  • Minska dubbelposter

Läs mer om nyckelfunktionerna i vår adressverifieringslösning.

Användarvänlig adressverifieringslösning

Modulen Universal Addressing är inte bara perfekt för att förenkla och förbättra er affärskommunikation, den är dessutom mycket enkel att använda.

Universal Addressing Module är utformad med användaren i fokus, lätt att använda men ändå ytterst effektiv. Den har hjälpfunktioner, enhetliga gränssnitt och centraliserad administration – vår adressverifieringslösning är användarvänlig och lättnavigerad.

Läs mer om hur adressverifieringslösningar kan förändra er verksamhet.

Vår modul Spectrum Universal Addressing har flera avancerade funktioner som ser till att era processer för att verifiera kundernas adresser är smidiga och effektiva.

Kraftfull adressverifiering

Spectrum Universal Addressing Module är kraftfull nog att hantera era samtliga behov inom verifiering och standardisering av adresser. Den kan verifiera adresser i över 220 länder i realtid landsbestämma data automatiskt och till och med bekräfta primära husnummer och lägenhetsnummer.

Denna enastående adressverifieringslösning säkerställer att er data är rätt formaterad och bekräftad. Den har stöd för multinationella teckenformat och versalisering så att ni kan individanpassa er kundkommunikation.

Flexibel avancerad IT-arkitektur

Vår adressverifieringslösning har en avancerad IT-arkitektur som gör det möjligt för er att använda datakvalitetstjänster på ert företag eller via värdbaserade tjänster. Modulen Spectrum Universal Addressing är en mycket skalbar lösning som har stöd för Java-, COM- C-, .NET- och C++-gränssnitt. Den kan användas till adressverifiering både för er webbplats och för kundtjänsten.

Enkel att använda för medarbetare och kunder

Universal Addressing Module är utformad med användaren i fokus lätt att använda men ändå ytterst effektiv. Med ett tydligt navigationssystem och utmärkta hjälpfunktioner är det en perfekt lösning oavsett om ni vill använda den i kundtjänsten eller integrera den med er webbplats.

Kontakta oss för mer information om modulen Spectrum Universal Addressing