Standardisera och automatisera datakvalitetsarbetet

Spectrum Universal Name Module

Flexibla namnanalysfunktioner för att matcha, standardisera, analysera och konsolidera enkla eller komplexa register

Namnmatchning

För att kunderna ska känna förtroende för er verksamhet är det viktigt att ni använder rätt namn i kontakten med dem. Det finns många potentiella felkällor som kan göra att namn inte registreras korrekt, bland annat komplikationer som delat ägande, juridiska personer, smeknamn och stavfel. Företagsnamn, flera kontaktpersoner, titlar och funktioner gör inte saken enklare – men med lösningar för namnmatchning och standardisering kan det bli det.

Se till att uppgifterna alltid blir korrekta med Pitney Bowes lösning för namnmatchning och korrigering av data. Kunder och affärskontakter blir nöjda och det sparar tid och pengar.

Fördelar med namnmatchningslösningar

Modulen Universal Name ingår i Spectrum Technology-plattformen och är ett utmärkt verktyg för att säkerställa att era databaser är korrekta och uppdaterade. Oavsett hur komplex er databas är erbjuder vår namnmatchningslösning er en möjlighet att optimera era register tack vare en flexibel textanalys-funktion som fungerar på följande sätt:

  • Matcha
  • Standardisera
  • Analysera
  • Konsolidera

De viktigaste funktionerna i namnmatchningen

Namnmatchningslösningen har ett antal enkla nyckelfunktioner som hjälper er att skapa en korrekt och uppdaterad kunddatabas till stöd för er verksamhet. Bland annat ingår:

  • Avancerad uppspaltning – Förbättra befintliga filer genom att dela upp posterna i flera användbara fält
  • Dataformatering – Koppla samman data och skapa ett rensat register
  • Namnseparering – Sortera namnen efter titel, förnamn, efternamn med mera
  • Internationell kunskapsbas (KnowledgeBase) – Använd vår kulturellt anpassade databas
  • Namnvarianter – Upptäcker stavfel, olika stavningar och förkortningar

Läs mer om nyckelfunktionerna i modulen Spectrum Universal Name

Kontakta oss för mer information om namnmatchningslösningar.

Vår modul Spectrum Universal Name har flera utmärkta funktioner. Det är en perfekt namnmatchningslösningen om ni vill säkerställa att er verksamhet använder korrekt och standardiserad data.

Exceptionell namnmatchningsförmåga

Modulen Spectrum Universal Name är en kraftfull namnmatchningslösning som hjälper er att förbättra kvaliteten på er egen data och att säkerställa att de adresslistor ni har köpt in både är korrekta och av hög kvalitet.

Denna avancerade namnmatchningslösning kan hitta namn som matats in i er databas och som i vanliga fall inte skulle ha matchats på grund av stavfel, teckenersättningar, alternativa stavningar eller förkortningar. På detta sätt kan ni städa upp i era register. Ni kan få information om kön och etnicitet som hjälper er att utforma riktad marknadsföring och kommunikation.

Flexibel och anpassningsbar

Vår namnmatchningslösning är flexibel nog att uppfylla behoven i alla verksamheter. Dess utmärkta funktionalitet innebär att ni kan koppla ihop data för att skapa rensade register, spalta upp befintliga data i nya, användbara fält eller sortera er data enligt särskilda kriterier, som förnamn, efternamn eller befattning.

Ni kan även skapa egna termlistor för namnmatchning och datautvinning.

Lokala och internationella namnmatchningsfunktioner

Modulen Spectrum Universal Name är den perfekta namnmatchningslösningen för företag med globala kundbaser. Den har stöd för namnmatchning mot miljontals namnvariationer i 204 länder. Namnbibliotek med arabiska och asiatiska namn finns som tillval.

Kontakta oss för mer information om våra namnmatchningslösningar.