Pitney Bowes e-fakturering

Är du företagare? Kämpar du med långsamma betalningar? Ber dina kunder om e-faktura? Vill du dra ner på kostnaderna, höja effektiviteten och stärka kassaflödet? Börja e-fakturera!

Starta med e-fakturering idag och få tillgång till världens största e-faktureringsnätverk.

Det ligger ett förslag på att följa EU-direktiv kring e-faktura, vilket skulle innebära att ett lagkrav på e-faktura införs i november 2018 för hela den offentliga sektorn.

Starta med e-fakturering idag och få tillgång till världens största e-fakurerings nätverk.

Fördelar med e-fakturering

Besparingar

Kostnadsbesparingar med upp till 60% per faktura och snabbare betalningar.

Översikt

Bättre översikt över fakturaprocessen och bättre prognoser.

Effektivitet

Ökad effektivitet, minskat antal fel och minskat arbete med påminnelser.

Nöjda kunder

Fler nöjda kunder för en enklare hantering och mindre påverkan på miljön.

Skaffa nya affärspartners

Hitta, anslut och chatta med nya affärspartners.

Följ med i tiden

Skicka och ta emot e-ordrar, e-kataloger och mycket mer.

Formatkonvertering

Automatisk konvertering mellan över 60 olika format.

Fördelar med e-faktureringsnätverk

Skaffa nya affärspartners

Hitta, anslut och chatta med nya affärspartners.

Följ med i tiden

Skicka och ta emot e-ordrar, e-kataloger och mycket mer.

Formatkonvertering

Automatisk konvertering till över 60 olika format.

Skaffa nya affärspartners

Hitta, anslut och chatta med nya affärspartners.

Följ med i tiden

Skicka och ta emot e-ordrar, e-kataloger och mycket mer.

Formatkonvertering

Automatisk konvertering mellan över 60 olika format.

E-fakturering, eller elektronisk fakturering, är en metod där man på ett strukturerat sätt överför fakturainnehåll elektroniskt från leverantören till köparen. Fakturainformationen (fakturerande företag, kontaktperson, fakturanummer, ordernummer, momsregistreringsnummer, betalningsvillkor osv.) överförs med andra ord elektroniskt i stället för på papper.

Det här är centralt, eftersom e-fakturering gör det enklare för användarna att komma åt fakturor och fakturauppgifter. Eftersom papper inte används behöver inga uppgifter matas in för hand. Man slipper all manuell hantering som tar tid, kostar pengar och ökar risken för fel.

När man kopplar upp sig till ett e-faktureringsnätverk får leverantörer och kunder dessutom möjlighet att bygga upp starkare och mer strategiska ekonomiska relationer.
 

Tala med oss om e-faktura

Basware PDF e-Invoice är det enklaste sättet att skicka e-fakturor. Det är en mycket bred tjänst som passar för både små och stora organisationer. PDF e-Invoice kräver ingen integrering och inga IT-resurser. Oavsett om dina e-postmeddelanden genereras av faktureringssystem eller skickas från en dator omvandlas de med hjälp av PDF e-Invoice till e-fakturor som skickas direkt till dina kunder. Tjänsten är perfekt för alla volymer av fakturor.
 

Starta med e-fakturering

Det finns flera fördelar med e-fakturering. Genom att skicka e-fakturor kan ni snabba upp betalningsrutinen och få ett snabbare cash-flow, dessutom minskar man normalt de administrativa kostanderna med 40-60%.

  • Snabbare betalningar
  • Minskade administrativa kostnader med 40-60%
  • Bättre översikt över fakturaprocessen
  • Ökad effektivitet och minskat antal fel
  • Fler nöjda kunder för en enklare hantering
  • Bättre för miljön - minskat antal utskrivna papper

Vi kan hjälpa er att da del av dessa fördelar - snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.
 

Minska kostnaderna och öka er likviditet.