Global e-handel

Hur du kan göra frakt mer attraktivt för kunder i andra länder

Åtta enkla sätt att förbättra dina globala produkterbjudanden, öka din räckvidd och få nya kunder.

Utan tvivel har e-handeln öppnat upp gränserna för handel mellan olika länder. Den internationella e-handeln är nu en realitet och idag utförs miljarder onlinetransaktioner till andra länder. Men den fysiska leveransen av varor är fortfarande något av en utmaning. Det finns många lösningar och beprövade metoder för internationell frakt, men inga som täcker alla situationer. I den här artikeln har vi utgått från kundens synvinkel. Här följer några enkla tips om hur du kan göra frakt mer attraktivt för kunden:

Erbjud flera alternativ för leveranstid
För inrikesleveranser är det enkelt att tillhandahålla såväl dyrare expressleveranser som billigare och långsammare leveranser. Men för internationella leveranser erbjuds oftast bara ett leveransalternativ. Precis som inrikeskunderna vill internationella kunder kunna välja att betala mer för en snabbare leverans eller mindre för en långsammare.

Gratis frakt är toppen, men se till att den slutliga kostnaden redovisas tydligt i fraktavgiften
Kunderna drar sig inte för att spendera betydande summor på att ta sig till en detaljhandelsbutik.  Men de uppskattar inte att se logistikkostnaderna för sina onlineköp. Av den anledningen har gratis frakt blivit en viktig katalysator för e-handelns tillväxt. Men även om kunderna i lika hög grad skulle uppskatta gratis frakt för internationella köp, så finns det inga ekonomiska förutsättningar för det i den globala e-handeln. Under alla omständigheter behöver kunden se exakt hur mycket de kommer att betala för frakten. Detta ska redovisas i den slutliga kostnaden:

1. Skatter såsom moms, försäljningskatter och liknande

2. Tullavgifter för import av varor

Inte alla länder har en stabil och förutsebar beskattning på fraktvaror, men kunderna är inte beredda att ta ansvar för det. Om du levererar till andra länder, försök hitta en transportör som kan tillhandahålla den fullständiga kostnaden för internationell logistik i realtid.

Använd det lokala postsystemet för en del av fraktrutten
Vissa länder har ett pålitligt och välutvecklat postsystem. I andra länder är logistiken så underutvecklad att många regioner endast kan nås av det statliga postsystemet. I dessa fall kan det vara en god idé att använda sig av det statliga postsystemet den sista biten av frakten. Om du väljer att göra detta ska du försäkra dig om att kunden litar tillräckligt mycket på det postsystemet.

Ange leveransuppgifter logiskt med inbyggda kontroller
Försök att ange ett tresiffrigt postnummer för en adress i USA. Systemet kommer troligtvis att ge ett felmeddelande, men liknande kontroller finns kanske inte för en internationell adress. Detta kan medföra en ökad risk för felaktiga inmatningar av internationella adresser. Med tanke på att kostnaden för internationell frakt är betydligt högre, kommer antingen kunden eller e-handlaren att få betala ett högt pris för de felaktigt inmatade uppgifterna. Använd en e-handelsplattform som kan validera internationella adresser för att säkerställa att ordern kan levereras och att inga kostsamma misstag görs.

Använd emballage som tål både frakt och inspektioner
Vi inser alla vikten av tåligt emballage. Men när varor skickas till andra länder utsätts de ofta för inspektioner. Hur mycket omsorg tror du inspektörerna lägger ner på att återförsluta paketen? Det är mer troligt att när den inspekterade varan når kunden så hålls paketet endast samman av flera meter tejp. Om du istället väljer att använda ett emballage som enkelt kan återförslutas, sparar du alla inblandade mycket besvär. 

Ta hänsyn till regionala helgdagar och andra faktorer
Olika regioner firar helgdagar på olika dagar. I många länder håller kontoren stängt under dessa helgdagar och varor kan inte levereras. När du ger en kund ett leveransdatum ska du ta hänsyn till regionala helgdagar. Du kan till exempel ange leveransen i antalet arbetsdagar, istället för att utlova leverans på ett visst datum.

Spåra så mycket du kan, även leveranser till internationella kunder
Den tid det tar från beställning till leverans kan kännas som ett stort frågetecken för kunden. För att minska den här osäkerheten erbjuder vissa logistikföretag i utvecklingsländer en detaljerad spårning av försändelser. Men när det gäller internationell spårning finns inte mycket information. Fram till dess att logistikföretagen kan tillhandahålla detta bör du se till att hålla kundernas förväntningar på leveranstiderna i nivå med verkligheten och informera dem om kända förseningar.

Visa kostnader och priser i kundens valuta
Detta kan vara svårt, speciellt i länder med mycket instabil valuta. Men det innebär inte att du kan förvänta dig att kunderna utför valutaomvandlingen i huvudet. Antingen måste e-handlaren själv ta konsekvenserna av kortsiktiga valutafluktuationer eller tydligt informera kunden att det angivna priset kan ändras till följd av valutaförändringar. 

Några ord till avslut
Internationell handel är tveklöst mycket mer komplicerad än inrikeshandel. En investering i logistikfunktioner av hög kvalitet är ett lågt pris för den ökade försäljning som e-handel till andra länder innebär. Följ de grundläggande stegen ovan för att göra dina leveransalternativ mer attraktiva för dina internationella kunder.

Se mer på: http://blogs.pb.com