Global e-handel

Förstå utmaningarna i global e-handel

Läs om hur du kan övervinna hinden för försäljning och frakt av dina produkter till andra länder.

Flera parter måste samarbeta för att handeln med andra länder ska fungera. Problemet bottnar i att var och en av dessa parter har en egen uppfattning, motivation och prioritering av uppgiften. 

Men genom att förbereda sig väl och skaffa sig en inblick i utmaningarna, kan dessa övervinnas. De flesta hinder kan delas in i följande huvudkategorier:

  • Juridiska hinder
  • Betalningsmetoder och betalningsrutiner
  • Logistik och omvänd logistik
  • Företagets beredskap
  • Juridiska hinder
  • Inkonsekvens

För ett affärsdrivande företag är konsekvens i juridiska frågor en absolut förutsättning. Men de utmaningar som e-handeln utsätter det juridiska systemet för innebär att många förändringar måste göras kontinuerligt.

Även i utvecklingsländer som USA pågår en debatt om statliga skatter på e-handelstransaktioner, så det är lätt att föreställa sig den juridiska inkonsekvens som härjar i mindre utvecklande länder runt skatter och avgifter.

Bolagsbildning:
I många länder behandlas inhemska företag annorlunda än utländska. Så om du verkligen vill satsa på att sälja till kunder i ett visst land, kan det vara fördelaktigt att starta ett bolag där.

Försäljningsrestriktioner:
I alla länder finns det unika lagar om vad som kan säljas och till vem. I de flesta länder är köptransaktioner som utförs av minderåriga ej indrivningsbara, men åldersgränserna för minderåriga varierar i olika länder. På samma sätt finns det restriktioner för flera produktkategorier, till exempel livsmedel, alkohol, vapen och antikviteter. Även e-handelsföretag måste följa dessa restriktioner.

I vissa länder måste ingredienser, näringsvärden, tillverkningsdatum och sista förbrukningsdag märkas ut på etiketter på paketerade livsmedel. Om du fraktar varor från ett land som inte har dessa föreskrifter riskerar du att bryta mot föreskrifterna i kundens land.

Tydlighet och kraft bakom lokala lagar:
Det handlar inte bara om att efterleva lokala lagar – det gäller även att kunna anlita domstolar och kompetenta myndigheter när det behövs. I många länder är det juridiska ramverket ganska svagt. Och även på de platser där det är starkt, förekommer ofta stora problem med förseningar i den juridiska processen. 

Så även om en e-handlare som säljer till ett annat land måste efterleva det landets lagar och föreskrifter, kan det bli svårt för e-handelsföretaget att försvara sina rättigheter i det landet.

Betalningsmetoder och betalningsrutiner
Ett absolut måste för ett e-handelsföretag är att ha stabila betalningsrutiner. Den betalningsmetod som marknaden föredrar kan variera i olika länder. Undersök därför noga din marknad innan du beslutar dig för vilket betalningssystem du ska använda. En sjättedel av e-handelstransaktionerna i Japan genomförs med den lokala betalningsmetoden Konbini. Nästan 100 % av e-handelsköpen i Spanien görs med Visa, MasterCard och American Express. I Frankrike betalas 60 % av köpen med dessa betalningsmetoder och i Tyskland endast 30 %. Det kan vara intressant att veta att Tyskland har ett mycket välutvecklad ekosystem för e-handel trots en låg användningsgrad av kreditkort. I Indien och andra asiatiska länder är det absolut vanligast med kontant betalning vid leverans.

Du måste kunna ta emot betalning på det sättet som kunden föredrar. Den enda verkligt globala betalningsmetoden är idag betalning via kreditkort.

Logistik och omvänd logistik
Såvida du inte enbart säljer digitala produkter som kan laddas ned, måste du utveckla stabila logistikfunktioner. En effektiv logistik har visat sig vara en mycket konkurrenskraftig fördel för handel oavsett om den sker online, offline eller i en detaljhandelsbutik. Kostnaderna för logistik till andra länder kan visa sig vara det som stjälper din e-handel.

Men det handlar inte bara om kostnaderna. Det handlar även om pålitlighet och förutsebarhet. Jag har stött på flera mindre e-handlare som anser att deras åtagande har avslutats när de kan bevisa att de har levererat varan till logistikpartnern. Men så ser inte kunden på det. I kundens ögon ansvarar du för att produkten levereras till dem.

Och om du tycker att ditt företags logistik är komplex, föreställ dig då den omvända logistiken. Kostnaderna, tullavgifter och kraven på dokumentation kan hindra många e-handlare från att tillhandahålla omvänd logistik för internationell handel.

Företagets beredskap
Alla diskussioner om utmaningar inom internationell e-handel är ofullständiga om vi inte även fokuserar på företagets egna beredskap för försäljning till andra länder. Det är nödvändigt att utveckla en djup förståelse för de marknader du vill rikta in dig på, och lära dig om allt från lokala smaker till kulturella hänsyn.

Trots de utmaningar som vi tagit upp i den här artikeln, representerar den internationella e-handeln en stor affärspotential i växande ekonomier runt om i världen. Ett gott omdöme kommer att hjälpa dig att komma igång med internationell e-handel.

- Se mer på: http://blogs.pb.com