Pitney Bowes ValueMAX skydd

När ni hyr er utrustning från Pitney Bowes är ni ansvariga för att utrustningen är försäkrad. De flesta av våra kunder har därför valt att uppgradera sina avtal med Pitney Bowes ValueMax skydd.

Fördelar med ValueMAX skydd:

1. Full ersättning för alla förlustbringande direkta händelser

Om utrustningen under hyrestiden skulle bli skadad, stulen, förstörd eller gå förlorad till följd av en skadehändelse (som inte är normalt slitage), ersätter eller reparerar vi den utan någon som helst kostnad för er. ValueMAX gäller även vid skadehändelser orsakade av naturkatastrofer.

2. Ingen självrisk

Med ValueMAX som skydd utgår ingen självrisk eller något minimum för förlust vid skadehändelse. Pitney Bowes står för alla kostnader.

3. Snabbt och bekvämt

ValueMAX ingår bekvämt i hyresfakturan. Skulle olyckan vara framme, behövs endast ett telefonsamtal eller e- mail till oss, vi till att utrustningen snabbt repareras eller ersätts. Allt detta utan vidare kontakt med mellanhänder eller tredje part.

4. Prisvärt

Avgiften för ValueMAX inkluderas i hyresfakturan. Avgiften är fast under hela hyresperioden.

Vad är skillnaden mellan ett serviceavtal och ValueMAX skyddet?

Skillnaden mellan ett serviceavtal och ValueMAX skyddet är att serviceavtalet täcker slitage- och fabriksfel. Beroende på vilket avtal du väljer inkluderas olika nivåer, medan ValueMAX ger ett fullt skydd vid yttre åverkan, t.ex. vatten- och tappskador, brand samt stöld.

Vad händer nu?

Detta förmånliga alternativ till försäkring ger er en helhetslösning med maximalt skydd. Om ni föredrar att fullgöra ert försäkringsåtagande genom er egen företagsförsäkring vänligen klicka här.

Om olyckan är framme?

Har er utrustning blivit skadad och ValueMAX skyddet behöver användas kontaktar ni vår kundtjänst via mail på: clientservicese@pb.com. Ange avtalsnummer, serienummer samt ärendet.