Product Image
Så här gör du:
  • Koppla in maskinen till analog linje, via USB till datorn eller till LAN. 
  • I hemläge tryck på knappen Ladda porto.
  • Välj Kolla PBP-saldo
  • Vid förfrågan om Ladda porto tryck på Nej knappen.
  • Välj Uppdatera nu.