Product Image
Så här gör du:
  • Koppla in maskinen till analog linje eller till nätverk via LAN-adapter.
  • I hemläge tryck på knappen Ladda porto.
  • Välj Kontrollera PBP saldo.
  • När maskinen kopplat upp till kontot välj Fortsätt.
  • Maskinen söker sen efter uppdateringar
  • Välj Ladda ned nu.