Location Intelligence

Få bättre insikter genom att kombinera plats- och affärsdata.

Vad är Location Intelligence?

Location Intelligence är förmågan att förstå komplexa kopplingar mellan platser och data så att ni kan fatta bättre affärsbeslut.

Så här kan det hjälpa er:

Pitney Bowes har utvecklat lättanvända lösningar som gör företag mer lönsamma och hjälper myndigheter att ge bättre service. Lösningarna levererar kraftfulla, visuella analyser av spatiala data och affärsdata som ger såväl företag som myndigheter effektivare beslutsprocesser.