Location Intelligence

Konsumentanpassning av geografiska informationssystem (GIS)

Människor använder sina telefoner mer än någonsin. De söker efter matställen, följer sina träningsaktiviteter, kollar vädret och mycket mer. Borde inte ert företag vara med där det händer?

Nu när konsumenterna vant sig vid att använda geospatial teknik måste många företag bli bättre på att utnyttja platsdatans möjligheter på ett smart sätt.

För bara tio år sedan skulle de flesta människor ha dragit sig för att bära runt på en enhet som talar om för till exempel banker och försäkringsbolag var de befinner sig. Även om vi sällan tänker på det har många av oss blivit allt mer beroende av geospatial teknik, såsom kartfunktioner och platsbaserade program.

Vi använder de här applikationerna för att navigera, hitta nya eller befintliga vänner, en viss produkt till kampanjpris i närområdet, eller för att boka bord på en populär restaurang, boka en taxi och mycket, mycket mer. Nu förväntar vi oss den här bekvämligheten i nästan alla delar av vårt liv – oavsett om det gäller företag som vi gör affärer med eller våra egna arbetsgivare.

Förr var GIS en "mycket specialiserad teknik som bara användes av ett fåtal och i väldigt specifika syften" säger Clarence Hempfield, produktchef på Pitney Bowes." Men eftersom vi i allt större utsträckning använder platsbaserade applikationer i vår vardag, tvingar vi företag som saknar erfarenhet av GIS-teknik att bygga och erbjuda den typen av applikationer.” 

I en undersökning som utfördes på beställning av Google i Storbritannien under 2013, rapporterade konsultföretaget Oxera att geospatiala tjänster genererar mellan 150 och 270 miljarder dollar i globala intäkter varje år. Det innebär att den här branschen är väsentligt större än den för videospel, och en tredjedel så stor som flygindustrin. Enligt rapporten växer dessutom den geospatiala tekniken med 30 procent varje år. 

Utmaningen, förklarar Hempfield, ligger i att många teknikföretag inte har tidigare erfarenhet av geolokalisering. "IT-avdelningar som inte har jobbat med tekniken tidigare, får nu till uppgift att skapa platsbaserade applikationer.. "Därför har företag som Pitney Bowes skapat förutsättningar även för dem som inte är erfarna GIS-experter att bygga platsbaserade applikationer. ."

David Sonnen, global analytiker för Spatial Information på IDC, håller med om att företag "sällan eller aldrig" har GIS-experter på sina IT-avdelningar. "Varje företag har sin egen syn på omvärlden, och den brukar återspeglas i deras informationssystem", säger Sonnen. "IT-avdelningarna har nu börjat inse att funktioner för platsdata måste införlivas i informationssystemen." 

Brian Skruch, ansvarig systemarkitekt för Location Intelligence Solutions på Pitney Bowes, menar att grundläggande platsdatafunktioner som till exempel kartor är ett måste för företag som utvecklar konsumentappar. "Du behöver inte begränsa dig till kartor", säger han. 

Tänk bara på hur många redan existerande applikationer som är beroende av geospatial teknik. Folk använder sina telefoner för att hitta restauranger i närområdet, kolla vädret där de befinner sig, och för att ta reda på vilka filmer som visas i närheten. 

"Det här är bara början," säger Skruch. "Under de kommande 10 till 20 åren kommer vi att få se en vidareutveckling." 

Skruch ger ett exempel på hur ett köpcentrums WiFi-nätverk kan användas för att spåra var köparna befinner sig. "När vi ser att en kund befinner sig i en viss butik för att senare fortsätta till en annan, då säger det oss något om kundens intressen och behov", säger han. "Nu kan vi visa kunden en mycket mer riktad reklam." 

När Skruch arbetar med kunder råder han dem att fundera över den geospatiala data de äger. Hur skulle den kunna användas i nya lösningar och applikationer som ingen annan tidigare har tänkt på? "Företag som inte gör det missar många möjligheter" säger han. "De kommer inte att få samma kundengagemang." 

Geospatial teknik har befintliga och potentiella användare inom många olika områden. Tekniken kan hjälpa finansbolag att bestämma var de ska placera filialer och säljpersonal. Den hjälper också försäkringsbolag att fatta försäkringsbeslut och hantera risker. Underhållsanalyser, ruttoptimering, spårning av tillgångar inom transport och logistik är även de exempel på sådant som stöds av tekniken. Tekniken hjälper telekommunikationsföretag att bättre förstå efterfrågan och att identifiera problemområden i sin nätverkstäckning. Ytterligare områden där geospatial teknik kommer till nytta är vid brottsanalyser, larmutryckningar och myndigheters storskaliga planering och utveckling.  

Geolokalisering kan hjälpa företag på tre viktiga områden: strategiska funktioner (till exempel nyetablering  sammanslagningar och förvärv), taktiska funktioner (som fastställande av acceptabla risknivåer vid framtagning av kunderbjudanden) och driftfunktioner (som detektering av bedrägerier och kundtjänst). Mycket av det här syns inte i konsumentapparna, men de påverkar konsumenterna lika fullt. Ett exempel på detta är detektering av bedrägerier.

Genom att spåra en kunds telefon kan en bank lättare upptäcka om en serie ovanliga transaktioner är misstänkt bedrägliga. "Antagligen är det inte nödvändigt att ringa kunden om dennes telefon fanns på den plats där transaktionerna gjordes ", förklarar Skruch. Bedömning av försäkringsrisker är ett annat användningsområde som skulle vara dolt för de flesta konsumenter.

Hempfield förklarar hur försäkringsbolag tittar på en orkans beräknade väg, för att därefter använda geokodad data som direkt visar vilka av deras kunder som befinner sig längs orkanens väg. Därmed kan företagets potentiella ersättningsskyldighet beräknas. "Företaget kanske vill sluta skriva nya avtal under ett par dagar före eller efter en kraftig storm i området", säger Hempfield. 

Med konsumentinriktade applikationer förutser Hempfield att företag allt oftare kommer att använda sig av kundernas platsdata för att skapa mer riktade reklambudskap – till exempel genom att skicka en kupong för en butik som kunden snart passerar. 

Hempfield medger att det här kan medföra integritetsproblem. Men, konstaterar han, samtidigt har kunderna vant sig vid att dela med sig av sina uppgifter för att få tillgång till nya praktiska funktioner. Så länge de ser ett värde i det och så länge företagen inte missbrukar deras personuppgifter, kommer många kunder att köpa upplägget.. 

Så småningom, säger Hempfield, kan ökningen av internetanslutna enheter resultera i följande scenario: Någons kylskåp känner av att mjölken börjar ta slut och skickar den informationen till personens telefon så att inköpslistan kan uppdateras. Om en butikskedja har koll på kundens köphistorik och eventuellt också på den aktuella inköpslistan. kan den skicka en rabattkupong på mjölk som gäller i en butik nära den plats där kunden just nu befinner sig. 

"Jag har pratat med företag som på stort allvar undersöker de här möjligheterna" säger Hempfield. "Vi är nog närmare det här scenariot än vad de flesta tror."