Location Intelligence

Domino’s Pizza effektiviserar planeringen av franchiseområden.

This international iconic brand simplified territory allocation for franchisees and improved the overall customer experience.

Kundprofil

En av världens största pizzeriakedjor

Bakar mer än 60 miljoner pizzor varje år

21 000 anställda på över 900 platser

Affärsmål

Förbättra kundupplevelsen och öka räckvidden för kundleveranser

Öka butikens intäkter

Minska det juridiska risktagandet i områdestvister

Fördelar

Avlägsna hinder för att öka den interna produktiviteten

Undvik intäktsförluster för okända adresser

Förbättra kundorderprocessen

Technology Used

MapInfo Pro™

Powerful GIS mapping for everyone.

Learn More

Översikt

"När vissa områden växer och utvecklas snabbt, är det avgörande att Domino’s har en uppdaterad överblick över sina franchiseområden. Pitney Bowes Software har skapat möjligheter för Domino's att uppdatera områden efter behov. Korrekta områdesindelningar gör att vi inte behöver lägga ner tid och energi på att marknadsföra mot "döda adresser" eller gå miste om nya möjligheter. Detta minimerar även riskerna för områdestvister.” Wayne McMahon, CIO,
Domino’s Pizza

I takt med att Domino’s varumärke växer blir hanteringen av franchiseområdena allt mer komplex. Det medför en högre risk för onödiga områdestvister.

Affärsbehov

När en franchistagare investerar i ett nytt företag fastställs franchiseområdet och antalet hushåll som ingår i kontraktet. Franchiseområden och deras inköpspriser bestäms av antalet hushåll som kan nås i området samt av socioekonomiska data. Områdestvister är vanliga. För att minimera riskerna måste Domino's säkerställa att deras data är korrekta.

Tidigare fastställde de antalet nåbara hushåll med hjälp av data ur telefonkatalogens gaturegister. Området kartlades och alla gator lades in i ett kalkylblad. Det arbetet tog två veckor eller mer och kalkylbladet uppdaterades sällan. Det arbetet tog två veckor eller mer och kalkylbladet uppdaterades sällan. Personalen la ofta till nya adresser manuellt. Detta resulterade i stora mängder felaktiga uppgifter.

Lösning

Pitney Bowes utvecklade en anpassad lösning för att hjälpa Domino´s att nå sina affärsmål:

Områdestvister: PBS levererar omfattande, certifierade lösningar för adressvalidering. Genom detta säkerställs att den senaste och mest korrekta datan matas in i franchiseprocessen för att problem inte ska uppstå längre fram.

Områdesbestämning: Med lösningen från PBS kan adresser fastställas på bara några minuter då systemet automatiskt listar alla adresser inom ett område. En ny lista skapas varje kvartal (eller efter behov) så att områdesjusteringar på grund av förändringar i antalet hushåll inom ett område kan göras.

Leveransräckvidd och datakvalitet: PBS har även utökat Domino's leveransräckvidd genom att tillhandahålla aktuell information om gator från en validerad källa. Tillgången till kvartalsvis uppdaterad information om byggen, rivningar och ändringar i hur byggnader används möjliggör en mer målinriktad kommunikation med kunderna. Detta innebär att besparingar kan göras genom att direktreklam inte längre delas ut till adresser som inte existerar.

Leverans till kunder: PBS har även skapat ett gränssnitt mellan den nya adressinformationen och Domino’s telefon- och system för onlinebeställning. När kunden skriver in en adress i systemet visas adressen till den närmaste butiken.

Fördelar

"Vi är säkra på att förändringarna som vi har gjort tillsammans med Pitney Bowes Software inte bara kommer att öka Domino’s och våra franchisetagares produktivitet, utan även våra intäkter.” Wayne McMahon, CIO,
Domino’s Pizza

Med den här anpassade lösningen kan Domino’s snabbt hantera och uppdatera områden. Okända adresser tillhör nu det förgångna. Det är kunden som vinner mest på den här lösningen. Med en förbättrad beställningsupplevelse och ökad intern produktivitet kan Domino’s nu hitta sina hungrigaste kunder.

Kontakta oss 08-734 17 11