Location Intelligence

Peugeot Citroen kan beräkna exakta restider till alla sina franchiseföretag.

Peugeot beräknade genomsnittliga restider med hjälp av data från miljoner bilresor som gjorts av TomTom-användare sju dagar i veckan mellan 07.00 och 19.00.

Kundprofil

Den franska biltillverkarens filial i Storbritannien

Europas näst största biltillverkare 

10 000 globala försäljningsställen och verkstäder

Affärsmål

Optimera försäljningsprognoser

Tillhandahåll information om de mest framgångsrika återförsäljarna

Få större gensvar på offerter för fordonsparker

Fördelar

Fick mer exakta beräkningar av restider

Fick en mer realistisk bild av intäktspotentialen

Fick bredare kunskap om trafikmönster och vägförhållanden

Technology Used

MapInfo Pro™

Powerful GIS mapping for everyone.

Learn More

Översikt

"Det här gjort en stor skillnad för mig i min roll som nätverksansvarig. Vi behöver inte längre försvara våra restidsberäkningar och återförsäljarna kan lita helt på den information de får av oss." Andrew Bury,
Nätverksansvarig,
Peugeot Citroën Automobiles, UK Ltd

Peugeot Citroën Automobiles UK (PCA) har ett nätverk av franchiseföretag i Storbritannien och Nordirland. De vill försäkra sig om att få största möjliga andel av potentiella kunder inom nära köravstånd till en av sina utställningslokaler eller servicecenter. Därför använder de restidsdata för att planera nätverket och tilldela sina återförsäljare optimala säljmål och -områden.

Genom att använda Pitney Bowes Softewares programvara MapInfo Professional och Drivetime-lösningar tillsammans med hastighetsprofiler från TomTom, kan de basera sina beräkningar på miljontals faktiska bilresor. Därmed kan bilhandlarna vara fullständigt säkra på att informationen de får är tillförlitig.

Affärsbehov

PCA behövde förbättra noggrannheten i restidsprofiler för att kunna fatta mer välgrundade beslut om hur nätverket skulle planeras.

Generiska körtidsdata – som endast grundar sig på avstånd och hastighetsbegränsningar – räckte inte till för att skapa förtroende för beräkningarnas tillförlitlighet. Återförsäljarna kunde till exempel ofta ifrågasätta sina försäljningsdistrikt då en bilresa som beräknades ta 30 minuter i verkligheten var mycket kortare eller längre beroende på lokala vägförhållanden och trafikmönster.

Den här informationsbristen gjorde det svårt att sätta upp hållbara säljmål för enskilda återförsäljare eftersom det saknades siffror för totalt antal sålda bilar och befintliga fordonsparker (antalet potentiella kunder för nya bilar och bilvårdstjänster inom varje område). Företaget ville ha tillgång till så korrekt restidsinformation som möjligt och kunna kombinera den med branschdata i syfte att beräkna den verkliga försäljningspotentialen för vart och ett av sina servicecenter och utställningslokaler.

Företaget ville även ha möjlighet att införliva restidsdata i sitt gravitationsmodellsystem. Detta för att optimera utbyggnad eller konsolidering av sitt befintliga nätverk av återförsäljare.

Lösning

PCA implementerade en specialanpassad version av MapInfo DriveTime tillsammans med hastighetsprofildata från TomTom. Syftet var att få en bild av hur tillgänglia servicecenter och utställningslokaler var med bil under normala öppettider.

Programmet beräknar automatiskt genomsnittliga restider från miljoner bilresor som gjorts av användare av TomToms satellitnavigeringssystem alla dagar i veckan mellan 07.00 och 19.00.

Den här informationen visas sedan i MapInfo Professional, som är ett sofistikerat verktyg för visualisering och analys av data från Pitney Bowes Software. I MapInfo Professional slås informationen samman med andra demografiska data för att skapa nya insikter. Varje servicecenters tilldelade område kan till exempel matchas mot en DVLA-databas för att fastställa säljmål baserade på de i området registrerade Peugeot- eller Citroen-bilar som är mellan ett och sju år gamla.

Resultatet för varje enskild utställningslokal kan jämföras med branschdata och utvärderas baserat på antalet konkurrenter i området och dess andel av det totala antalet sålda bilar inom varje postnummerområde.

Eftersom det är viktigt att informationen om det nationella vägnätet alltid är aktuell, kan data enkelt uppdateras och importeras i MapInfo Professional med hjälp av en nätverksfil.

Fördelar

"Den extra information som det här ger oss är ovärderlig och lösningen i sig är extremt kostnadseffektiv. Det går inte att förneka att de här verktygen har gett oss enormt mycket för pengarna." Andrew Bury,
Nätverksansvarig,
Peugeot Citroën Automobiles, UK Ltd

Sedan vi började använda hastighetsprofildata från TomTom har vår körtidsdatas tillförlitlighet inte ifrågasatts. PCA blev så imponerade av lösningen att de valde att använda TomTom-hastighetsprofildata som grund i sitt specialanpassade gravitationsmodellsystem.

Planeringen av PCA:s nätverk baseras nu på den mest tillförlitliga informationen, vilket gör det enklare att fatta viktiga beslut som har stor påverkan på affärsverksamheten. Lösningen för även med sig fördelar till andra delar av företaget då respektive varumärkes försäljningsavdelning använder programmet för att svara på offerter för stora fordonsparker.

Integreringen med företagets gravitationsmodellprogram skapar även bättre möjligheter att optimera nätverket. Den förbättrade restidsinformationen ger till exempel mer noggranna beräkningar av de ekonomiska konsekvenser det medför företaget som helhet när en utställningslokal invigs, stängs eller flyttas inom nätverket.

Kontakta oss 08-734 17 11