Spectrum Spatial Analyst – webbGIS-applikation

Dela information med anställda, kunder, medborgare och andra intressenter på ett mer effektivt sätt, oavsett bransch.

För många organisationer har lägesinformation blivit en oersättlig komponent i verksamhetsanalysen. Spectrum Spatial Analyst kombinerar kraften och mångsidigheten i vårt företags Location Intelligence-plattform, Spectrum Spatial, med oöverträffad tillgänglighet, skalbarhet, stabilitet, prestanda och kostnadseffektivitet.

FUNKTIONER SPECTRUM SPATIAL ANALYST

Skapa värde omedelbart.

Spectrum Spatial Analyst är klart att användas och har utformats för att leverera en snabb ROI.


Åtkomst över enheter och plattformar.

Leverera webbkartor, mobilkartor, frågefunktioner och analytisk förmåga till aktuella webbläsare för PC och alla populära mobilenheter, inklusive iOS, Android och Windows.

Förbättrad kundupplevelse.

GIS-, kart- och platsaktiverade tjänster kan delas med kunder och medborgare via ett webbaserat gränssnitt som förbättrar kundnöjdhet, lojalitet och förenklar självbetjäning.

Stöd för samverkan.

För bättre beslutsfattande kan verksamhetsanvändare dra nytta av aktuell, korrekt och heltäckande lägesinformation över hela organisationen.

Bättre produktivitet.

Erbjud kostnadseffektiv tillgång till Lägesbaserade Insikter till alla anställda och chefer som behöver dem. Detta ger en skjuts åt verksamhetens snabbhet och prestanda.

Snabb implementering och integrering.

Spectrum Spatial Analyst är en färdigutvecklad webbaserad GIS-applikation som kan installeras på några minuter. Våra JavaScript-API:er erbjuder enkel anpassning och sömlös integrering med befintliga applikationer (om detta krävs).

Pålitlighet och skalbarhet.

Från globala organisationer till små nya företag och alla organisation däremellan – Spectrum Spatial Analyst har utformats för skalbarhet. Detta betyder att du enkelt kan öka såväl antalet användare som underliggande komplexa GIS-data och kartbilder.

Säkerhet.

Användar- eller rollbaserad åtkomst säkerställer att dina användare endast har tillgång till den information de har behörighet till.

Fördelar

Dela snabbt med dig av insikter

  • Skapa versamhetsinsikter genom en lättanvänd webbGIS-applikation
  • Utformad för både mer erfarna användare och användare som inte känner till GIS.

Minska GIS-personalens arbetsbörda

  • Återge dina analytiker tillgången till verksamhetskritiska GIS- och spatiala data såväl som till spatiala analysfunktioner.

Skala upp för att stödja din organisation på ett flexibelt och effektivt sätt

  • Utnyttja kraftfulla spatiala funktioner till en lägre kostnad och med en reducerad risk.
  • Utöka kraften i Location Intelligence, data, geografiska Informationssystems (GIS) och din GIS- och kartpersonal över hela din organisation.

Eliminera dyr redundans

  • Eliminera redundans medan du förbättrar både produktivitet och verksamhetsprestanda genom att riva ner vattentäta skott mellan olika data.

Strömlinjeforma verksamhetsprocesser

  • Driftsätt och underhåll lösningar på ett enkelt sätt, även vid varierande verksamhetsbehov och –krav