Analysera geografisk data och fatta bättre underbyggda affärsbeslut

Modulen Spectrum Enterprise Geocoding

Kraftfull geokodning av adresser i USA, Kanada och Australien

Geokodningslösning för adresser
Ta reda på exakt var era kunder finns med vår lösning för geokodning av adresser. Om er verksamhet är beroende av exakt lokaliseringsdata, exempelvis GPS-koordinater eller postadresser, kan ni använda vår lösning för geokodning av adresser för korrekt och tillförlitlig information.

Geokodningsdata kan hjälpa er verksamhet på flera sätt. Med exakt lokaliseringsdata kan ni beräkna avståndet mellan två punkter, avgöra lämplighet eller hitta potentiella marknadsföringsmål. Oavsett vilket område ni verkar inom så är geokodning av adresser ett både kraftfullt och värdefullt verktyg för er verksamhet.

Förbättra era affärsdata med modulen Spectrum Enterprise Geocoding Vår modul Spectrum Enterprise Geocoding hjälper er att förbättra de geografiska uppgifter som er verksamhet förlitar sig på. Vår geokodning av adresser är en del av vår Spectrum Technology-plattform och hjälper er att hitta exakta geografiska koordinater i USA, Kanada och Australien, inklusive:

 • Latitud
 • Longitud
 • Höjd över havet
 • Fastighetsbeteckning (APN, Assessor's Parcel Number)
 • Avståndet mellan två platser

Med geokodning matar man in en adress och får ut koordinater, alternativt matar man in longitud och latitud eller en fastighetsbeteckning och får ut en adress.

Upptäck viktiga funktioner i våra adressgeokodningslösningar

Lär er mer om geokodningslösningar för adresser
Vår geokodningslösning för adresser är enkel att använda men ändå effektiv. Geokodningslösningen är:

 • Noggrann
 • Flexibel
 • Snabb
 • Tillförlitlig
 • Exakt
 • Kostnadseffektiv

Vår lösning ger er snabbt och enkelt tillgång till viktig geografisk information så att ni kan förbättra era affärsdata.

Kontakta oss för att få mer information om hur vår adressgeokodningslösning kan göra nytta i er verksamhet.

Upptäck viktiga funktioner i våra adressgeokodningslösningar
Vår adressgeokodningslösning har ett antal oslagbara funktioner. Resultatet är att ni får tillgång till korrekt lokaliseringsdata och kan effektivisera er verksamhet.

Tillförlitlig Location Intelligence-information
Modulen Spectrum Enterprise Geocoding använder gatuadresser och postnummer, gatukorsningar, gatuavsnitt, platsnamn och fastighetsbeteckningar (APN) för att säkerställa att ni snabbt och enkelt får så exakta uppgifter som möjligt.

Med vår adressgeokodningslösning kan ni:

 • Hitta lokaliseringsdata för platser i USA, Kanada och Australien
 • Geokoda platser och rätta felaktiga adresser så att det blir en tydligt identifierbar och korrekt adress
 • Ta fram geokoordinater, från en enskild punkt eller tydligt identifierbar och korrekt adress till rätt del av gatan och postnummerområdet.

Pålitliga nationella och internationella datakällor
Vår adressgeokodningslösning använder ett brett urval av ständigt uppdaterade och tillförlitliga datakällor från stora leverantörer i USA, Kanada och Australien.

USA: Vår lösning använder postadressdata från USPS® samt ert val av spatialdata från världsledande dataleverantörer, inklusive:

 • TIGER
 • TomTom
 • NAVTEQ
 • Centrus® Points  

Lösningen sammanställer denna information till en enda datauppsättning med hjälp av en så kallad sammanflätningsprocess. Denna process har betydande fördelar som leder till fler matchningar och färre felträffar.

Kanada: Ett kraftfullt geokodningsverktyg som kan geokoda miljontals kanadensiska gatuadresser i en enda batchkörning eller enstaka adresser i realtid.

Address Dictionary innehåller kanadensiska gatuadresser, väg- och gatugeometri samt postnummer. Ni kan geokoda gatuadresser och postnummer skrivna på både franska och engelska, samt ta fram geografisk mitt och gatukorsningar.

Vår lösning gör det även möjligt att skilja mellan matchningar av gatuadresser och postnummer eller geografiska mittpunkter bara genom att se på resultatkoden.

Australien: Våra adressgeokodningslösningar använder Australiens mest heltäckande och aktuella adressregister. Adressområdena byggs upp med G-NAF, en av de mest heltäckande, uppdaterade och tillförlitliga adressgeokodskällorna.

Effektiv och prisvärd
Modulen Spectrum Enterprise Geocoding är snabb och effektiv och effektiviserar bearbetningen av er kunddata.

Den är mycket kostnadseffektiv – och till skillnad från postnummer ändras aldrig longituder och latituder. När adressgeokodningslösning används för att koppla permanenta lokaliseringskoder (Permanent Location Codes) till era verksamhetsdata kan ni vara säkra på att era geografiska rapporter är korrekta och relevanta, nu och i framtiden.

Kontakta oss för mer information om modulen Spectrum Enterprise Geocoding