Förbättra kundservicen med mer korrekta lokaliseringsdata

Modulen Spectrum Location Intelligence

Få en sann bild av era data och öka kundnöjdheten.

Geospatiala datalösningar
Det första steget för att bygga upp positiva kundrelationer och ett gott renommé är att veta vilka era kunder är och var de finns. När ni känner till den geografiska fördelningen av er kundbas kan ni även fatta mer välgrundade affärsbeslut – baserade på exakta och tillförlitliga uppgifter. Det är här som våra geospatiala datalösningar kan hjälpa till.

Våra geospatiala datalösningar ger er korrekta data som kan hjälpa er att öka effektiviteten eller identifiera viktiga platser att rikta in er på. Med våra geospatiala datalösningar kan ni få en sann bild av era uppgifter och era kunder. Det är även en bra hjälp för att lösa komplexa affärsproblem.

Fördelarna med våra geospatiala datalösningar
Modulen Spectrum Location Intelligence är en del av vår Spectrum Technology-plattform och passar perfekt för verksamheter som vill förstå sina kunder bättre och erbjuda dem bättre service. Våra kraftfulla lösningar för hantering av geospatiala data använder flera olika metoder för att hjälpa er att samla in viktig affärsinformation så att er verksamhet kan förbättras och växa.,De geospatiala datalösningarna har bland annat dessa funktioner:

  • Gränsdatabas – ta fram taktiskt viktiga områden som ska inkluderas eller områden som ska exkluderas
  • Avståndstest – låter er hitta närmast belägna enhet från en viss plats
  • Flexibla databaser – välj de kriterier som är relevanta för er verksamhet. Markera exempelvis om en plats ligger under en flygkorridor eller i ett område med risk för översvämningar

Våra geospatiala datalösningar är enkla att förstå och använda men levererar ändå genomgående enastående resultat.

Läs om viktiga funktioner hos våra geospatiala datalösningar

Överväg geospatiala lösningar för er verksamhet
Våra geospatiala datalösningar kan hjälpa er att förbättra effektiviteten och förenkla processerna i er verksamhet på ett antal sätt. Lösningarna kan hjälpa er att:

  • Identifiera viktiga målmarknader
  • Bekräfta närmsta platserna för kundservice-verksamhet
  • Förstå geospatialdata
  • Bekräfta lokaliseringar
  • Planera för framtiden

Kontakta oss för mer information om våra geospatiala datalösningar och hur de kan förbättra er verksamhet.

Välj våra geospatiala datalösningar för er verksamhet och dra nytta av ett flertal enastående funktioner:

Kraftfulla geospatiala databaser
Rumsliga data kan användas på många olika sätt till och med inom en och samma verksamhet. Därför innehåller Modulen Spectrum Location Intelligence ett brett urval av viktiga geospatiala databaser så att ni kan välja de som passar bäst för era behov.

Dessa databaser kan hjälpa er att ta fram ett urval av geospatial information som i sin tur hjälper er att förbättra effektiviteten i er verksamhet. Med våra geospatiala datalösningar kan ni exempelvis ta reda på om en viss fastighet ligger i ett område där det föreligger risk för översvämningar, eller under en flygkorridor, i ett visst skoldistrikt eller nära ett jordskredsområde.

Exakt platsidentifiering
Modulen Spectrum Location Intelligence kan ge er exakta data tack vare dess punkt-i-polygon-funktion (PIP). Funktionen använder en rumslig (spatial) eller geografisk gränsdatabas samt longitud och latitud för att ta reda på om en viss plats ligger inom, utom eller på gränsen till ett specifikt område. Det hjälper er att effektivt planera er verksamhet.

Hitta närmaste område
Våra geospatiala datalösningar kan hitta den närmaste platsen inom ett angivet område med hjälp av platsens longitud och latitud samt information från en omfattande spatial databas.

Detta förbättrar både er verksamhet och kvaliteten på er kundservice. Vilken reparationsverkstad ligger närmast kundens hem/kundens arbetsplats? Detta är bara ett exempel på hur ni med hjälp av vår lösning kan ge era kunder riktigt bra kundservice.

Kontakta oss för mer information om våra geospatiala datalösningar.