Arbetsklimatet i Pitney Bowes kännetecknas av en jordnära kultur som präglas av en internationell arbetsmiljö. I Pitney Bowes strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje medarbetares individuella kompetens och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar i koncernen.

I Pitney Bowes är arbetet för jämställdhet och mångfald en viktig fråga. För oss handlar det om att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas kompetens samt erbjuda likvärdiga möjligheter åt alla medarbetare.

Vi är ett grönt företag med en bred produktportfölj. Detta innebär att vi tar vara på naturen i allt arbete vi gör.

Koncernens stabila finansiella bakgrund är resultatet av många faktorer men först och främst ett resultat av våra starka varumärken samt vår prestationsorienterade kultur, där varje medarbetares insats värderas högt.