Mission
Ofta relaterar man Pitney Bowes till frankerings- och posthanteringslösningar, men vår mission har alltid varit bredare: att förbättra företagskommunikation och underlätta handel. Vi vill skapa värde för kunder genom att förbättra och effektivisera kommunikation och minska kostnader.

I vårt dagliga arbete fokuserar vi på ökad kundnytta, på att förbättrar den operativa effektiviteten, på utförandet av kärnverksamheten, på tillväxtområden samt på att bygga en mer engagerad kultur i hela Pitney Bowes. Genom dessa prioriteringar bygger vi en framtid för ökad framgång.

Våra värderingar
Pitney Bowes är ett bolag med bestående värden. Under årens lopp har vi haft olika ord för att förklara dem, men kärnan i vad vi tror på, har våra värden varit konstant. Värderingarna baserar sig på vår identitet. Grunden för vår starka identitet är den prestationsinriktade kultur som sätter kunden i fokus, tydlig och öppen kommunikation, förändringsbenägenhet och våra medarbetares starka engagemang. Våra värderingar styr vårt beteende och åtgärder i allt vi gör.

Kunden - vår viktigaste resurs
Vi fokuserar på våra kunders framgång, vi skapar framtidslösningar, vi ger kunderna svar snabbt.

Samarbete
Vi inkluderar alla och behandlar alla med värdighet och respekt, vi samarbetar med varandra och med våra kunder, vi välkomnar olika synpunkter, vi stöder lokala grupper.

Vi är engagerade
Vi agerar snabbt, vi är resultatinriktade och firar framgång, vi skyndar på utvecklingen för att ge ett unikt värde.

Vi är pålitliga
Vi håller våra löften och åtaganden, vi sätter upp utmanande mål, mäter resultaten och belönar framgång.

Agera föredömligt
Vi bryr oss om, vi gör det rätta, vi tar hänsyn till konsekvenserna och våra handlingar.