Global sekretess och informationssäkerhet
Policy för onlinesekretess

Pitney Bowes globala onlinesekretessregler

Inledning

Dessa sekretessregler träder i kraft den 30 september 2009. Vi strävar efter att respektera sekretessen för dem som besöker våra webbplatser.  Vi har upprättat dessa Sekretessregler för att beskriva hur våra webbplatser fungerar och hur vi samlar in, använder och delar med oss av information som har inhämtats från våra onlinebesökare. Dessa Sekretessregler gäller www.pb.com och alla andra interna och externa webbplatser, webbaserade tillämpningar webbsidor och/eller webbfunktioner som ägs och drivs av Pitney Bowes, Pitney Bowes affärsenheter och Pitney Bowes dotterbolag (gemensamt kallade ”Pitney Bowes” och individuellt kallade ”Pitney Bowes-företag”), och som i dessa regler kallas ”Webbplatser”, med undantag för sådana webbplatser som har egna Sekretessregler. Dessa Sekretessregler, innehåller följande avsnitt:1. Inhämta personlig information från webbplatsbesökare, avsnitt: 2. Inhämta annan information, avsnitt: 3. Använda personlig information, avsnitt: 4. Lämna ut personlig information avsnitt: 5. Skydda personlig information, avsnitt: 6. Överföra personlig information till andra länder, avsnitt: 7.  Besöka andra webbplatser än Pitney Bowes, avsnitt: 8.  Landsspecifika krav avsnitt: 9. Dina val, avsnitt: 10. Vår rätt att ändra dessa Sekretessregler

1. Inhämta personlig information från webbplatsbesökare

I syfte att ge dig tillgång till vissa tjänster eller data på våra Webbplatser kan vi begära att du tillhandahåller viss personlig information. Informationen kan omfatta ditt namn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, prenumerationsnamn eller skärmnamn, lösenord för åtkomst till våra tjänster och betalningsuppgifte,r som kan vara kreditkortnummer och giltighetsdatum i samband med onlineköp. Dessutom inhämtar vi (1) e-postadress till besökare som kommunicerar med oss via e-post och publicerar meddelanden på anslagstavlor eller i chattgrupper, samt (2) information som tillhandahålls av besökare i beställningar, registreringsblanketter, undersökningar, innehållsposter och annat som lämnas in till oss. Dessutom samlar vi automatiskt in och spårar (1) hemservrar, domännamn, IP-adresser, typ av klientdator och typ av webbläsare för besökare på våra webbplatser, samt (2) sammanställningar och specifik information om vilka sidor besökarna öppnar.

2. Inhämta annan information

Pitney Bowes använder flera olika verktyg och metoder för automatisk datainhämtning, till exempel cookies, klickströmmar och webbsignaler.

Cookies
På vissa av våra Webbplatser används en teknik som kallas cookies som göra att vi kan ge bättre service åt besökare när de köper en produkt på våra Webbplatser, när de begär information om vårt företag, våra produkter och våra tjänster, samt när de deltar i olika aktiviteter som finns på våra Webbplatser.  En cookie är en liten textfil som placeras på hårddisken i användarens dator när användaren besöker vissa webbplatser.Sådana cookies kan placeras där av oss eller av tredjepartsleverantörer och används för att inhämta data såsom användarnamn, innehåll i varukorgen samt webbsidor eller annonser som besökaren öppnar. När besökaren återvänder till våra Webbplatser kan vi känna igen besökaren genom Internet-cookien och anpassa besökarens upplevelse i enlighet med det. Genom webbläsarinställningarna kan du ange att du ska bli aviserad när en cookie tas emot. På så sätt för du möjlighet att bestämma om du accepterar den eller inte.  Utan cookies kan du dock inte dra full nytta av alla funktioner på våra Webbplatser. Om du till exempel avaktiverar cookies eller nekar att ta emot dem kan du inte göra inköp på våra Webbplatser.

Klickström
På vissa av våra Webbplatser inhämtas information om kundernas klickströmmar under deras besök på våra Webbplatser. Sådana klickströmsdata innehåller information om vilka sidor besökarna kommer från, vilka navigeringsvägar de tar och vilka områden på Webbplatserna som de har besökt.Från tid till annan spårar vi sådan information inom och utanför våra Webbplatser.  Dessutom kan vi ibland spåra och matcha klickströmsdata med personlig information som du har tillhandahållit oss så att vi kan leverera innehåll och andra erbjudanden, det vill säga produkter och tjänster som ger dig en bättre kundupplevelse.

Webbsignaler
Viss e-postkommunikation som du tar emot från oss kan innehålla webbsignaler. Webbsignaler består av en kodrad på våra Webbplatser som bildar en liten bild från en annan webbplats eller tredje parts annonsserver. Webbsignalen kanske inte syns eftersom den vanligtvis är 1x1 bildpunkt som är utformad så att den ska smälta in i bakgrunden på en webbsida. Med webbsignaler kan tredje part inhämta information såsom IP-adressen till den dator som hämtade sidan där webbsignalen visas, URL-adressen till den sida där webbsignalen visas, vilken tidpunkt sidan med webbsignalen visades, vilken typ av webbläsare som användes för att visa sidan samt information i cookies från den tredje parten.  Vi kan komma att använda webbsignaler till exempel för att övervaka hur effektiva annonserna är i våra e-postdistributioner.

3. Använda personlig information

Personlig information som vi inhämtar genom våra Webbplatser kommer bland annat att användas till att expediera beställningar och förfrågningar om information, marknadsföra och göra reklam för produkter och tjänster från Pitney Bowes och andra företag som vi tror att du kan vara intresserad av. Den kan också användas i feedbacksyften, för en statistisk analys av våra användares beteenden, för utveckling och utökning av produkter, för förbättring av innehåll, för information till dig om kommande evenemang och för att anpassa innehåll och layout för våra Webbplatser. Namn, postadresser, e-postadresser och telefonnummer som inhämtas genom våra Webbplatser kan användas till att kontakta dig angående produkter och tjänster och kommande evenemang som vi tror att du kan vara intresserad av.Vi kan också komma att använda den personliga information som du tillhandahåller för Pitney Bowes interna ändamål, till exempel administrationen och driften av våra Webbplatser, dataanalys och efterlevnaden av våra juridiska förpliktelser,policyer och procedurer.

4. Lämna ut personlig information

Vi delar inte med oss av eller på annat sätt lämnar ut personlig information om besökarna på våra Webbplatser, med undantag för vad som beskrivs ovan eller enligt vad som tillåts i gällande lagar.  Pitney Bowes kan komma att dela med sig av din personliga information inom Pitney Bowes bolag och till tredje part som utför tjänster åt oss eller för vår räkning (till exempel kreditkortsföretag, finansinstitut, transportföretag, konsulter och marknadsinstitut).  Tjänsteleverantörer och leverantörer måste se till att den personliga information de tar emot från oss hålls konfidentiell och säker. De får inte använda den för andra ändamål än de ursprungligen avsedda.   Vi kan också komma att lämna ut personlig information om vi, enligt eget omdöme, tror att det är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra bedrägeri, skada på personer eller egendom, för att skydda våra rättigheter eller någon annans rättigheter, eller om det krävs enligt gällande lagar, bestämmelser eller rättsliga processer. Vi kan också komma att tillhandahålla, hyra ut, sälja eller på annat vis dela med oss av den personliga information vi inhämtar av dig för marknadsföringskampanjer som drivs av oss eller av andra företag eller organisationer som erbjuder produkter eller tjänster vi tror kan vara av intresse för våra kunder. Beroende på lokal lagstiftning kan du antingen godta eller avstå från att låta din personliga information användas och/eller lämnas ut i marknadsföringssyfte. Det gör du i avsnittet Dina val nedan. Om du befinner dig i Kalifornien bör du läsa avsnittet USA under Landsspecifika krav angående hur din personliga information lämnas ut bland våra närstående företag i marknadsföringssyfte.  Personlig information kan också komma att överföras i samband med affärsöverlåtelser, till exempel sammangåenden, förvärv, obestånd eller tillgångsförsäljning som inbegriper Pitney Bowes verksamhet eller tillgångar där det finns sådan information.  Om en sådan försäljning eller överlåtelse inträffar kommer vi att i möjligaste mån anvisa den övertagande parten att se till att den personliga information som du har tillhandahållit används på ett sätt som överensstämmer med våra Sekretessregler.

5. Skydda personlig information

Vi upprätthåller skäliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för skydd mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse av personlig information som du tillhandahåller på våra Webbplatser.

6. Överföra personlig information till andra länder

I den mån det tillåts i lokala lagar och bestämmelser kan vi komma att överföra personlig information som vi inhämtar på våra Webbplatser till andra länder där vi och våra tjänsteleverantörer bedriver verksamhet men det kommer endast att ske för de ändamål som beskrivs ovan. När vi överför din personliga information till andra länder kommer vi att skydda den informationen enligt vad som beskrivs i de här Sekretessreglerna såvida inte annat krävs enligt gällande lagar.

7. Besöka andra webbplatser än Pitney Bowes

De här Sekretessreglerna gäller endast information som inhämtas när du använder våra Webbplatser.  Våra Webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som kanske fungerar oberoende av Pitney Bowes.  Dessa och andra webbplatser kan också ha hänvisningar eller länkar till våra Webbplatser.Pitney Bowes ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på andra webbplatser än Pitney Bowes.  Vi rekommenderar dig att ta reda på sekretessreglerna hos alla webbplatser som du interagerar med.

8. Landsspecifika krav

Pitney Bowes Inc. är ett internationellt företag med dotterbolag i hela världen.  Dessa Sekretessregler fastställer våra globala principer för insamling användning och utlämnande av information som inhämtats genom våra Webbplatser.  Det land där du gör affärer med oss eller där den Webbplats du besöker finns/baseras kan ha särskilda bestämmelser om personlig information.

9. Dina val

Om du vill uppdatera eller ta bort din personliga information avstå från att ta emot eller välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du ange ditt val på den aktuella Webbplatsen eller genom att kontakta oss via post eller e-post på adressen nedan.  My Account-användare på Pitney Bowes: Logga in på My Account (Mitt konto:-) och läs ”Edit e-mail preferences” (Ändra e-postinställningar).Om du har några frågor eller kommentarer om de här Sekretessreglerna kan du kontakta oss på:Pitney Bowes Privacy Office1 Elmcroft RoadStamford CT USA 06926-0700  eller privacyoffice@pb.com Om det krävs enligt gällande lag har du rätt att begära tillgång till din personliga information hos oss.  Om det tillåts i gällande lag kan vi eventuellt ta ut en skälig avgift för att ge dig åtkomst till din personliga information men vi tar ingen avgift för själva begäran om åtkomst.

10. Vår rätt att ändra dessa Sekretessregler

De här Sekretessreglerna kan ibland uppdateras utan föregående meddelande för att återspegla ändringar i vår praxis för onlineinformation. Överst i regeldokumentet anger vi senaste uppdateringsdatum. Vi rekommenderar att du besöker vår sida Sekretessregler varje gång du besöker våra Webbplatser så att du håller dig informerad om eventuella ändringar.