Customer Information Analytics & Data Management

Få en bättre förståelse för era kunder och bli mer lönsamma.

Location Intelligence – Geokodnings- och platsdataanalys

Fatta bättre affärsbeslut med hjälp av Location Intelligence och datadrivna insikter.

Customer Engagement Marketing, insikts- & CRM-analys

Få företaget att växa genom att kommunicera rätt budskap i rätt tid och genom rätt kanal till era kunder.

  • Lösningar för arkivering av kommunikation och dokumentation
  • Kundhantering och kommunikation
  • Dokumenthantering och hantering av produktionsflöden
  • Lösningar för utskrift och postproduktion

Paket, posthantering & frankeringsmaskiner

Pitney Bowes erbjuder brev- och paketlösningar som gör det möjligt att skräddarsy kundernas kommunikation, pakethantering och varuleveranser.

Global e-handel – utrikes handel och leveranser

Nå kunder över hela världen genom att ta bort osäkerheten runt kostnader, skatter och avgifter för utrikes paket.