Sjukhus över hela Europa använder Pitney Bowes "track and trace"-teknologin för att förbättra produktiviteten, öka säkerheten, skydda tillgångar och förbättra patientvården.

Våra sjukhuskunder refererar till tre nyckelområden där spårning ger stora förmåner:

 

Intern leverans och distribution
Se till att leveransen kommer till rätt person. På rätt plats, vid rätt tidpunkt. Ingen mer förlorad tarbetstid för personalen; inga fler förseningar vid medicinska processer; inga fler förlorade instrument.

Hantering av tillgångar
Vet exakt position och status på värdefull utrustning som du äger eller hyr - när som helst. Minimera transfertiden för dyr teknik. Spåra steriliserade instrument tillbaka till säker förvaring.

Hantering och slutförvaring av "högrisk"-föremål
Garantera att reglerna följs. Var säker på att farligt avfall destrueras korrekt. Se till att känsliga uppgifter inte försvinner eller exponeras. Upprätthåll organisationens trovärdighet.

Våra kunder tar kontroll med spårning.
Investeringen av "track and trace" ger avkastning inom 24 månader.