Programvarulösningar från Pitney Bowes

Ge en unik kundupplevelse och accelerera den digitala transformationen i hela er organisation.

Förbättra "kunden i centrum"

Lösningar från Pitney Bowes hjälper er kombinera datasilos från sociala nätverk, webb- och mobila kanaler, fysiska och digitla transationer för att bygga en komplett, global bild av era kunder. 

Kapitalisera nya marknadsmöjligheter

Skär dramatiskt ner tiden till realiserat värde med olika driftalternativ. Implementera i molnet eller lokalt, genom öppna gränssnitt och API som driftas på Pitney Bowes Commerce Cloud.

Ta rätt beslut i rätt tid

I en allt mer mobil värld hjälper Pitney Bowes till att fördhupa och berika sammanhagen kring geografiskt läge på era kunder och andra affärstillgångar. Genom att kombinera över 350 geografiska referensdata med avancerad analys kan vi hjälpa er idela affärsinsikter precis i precis rätt ögonblick. 

Öka kundengagemanget

Pitney Bowes öppnar möjligheter för er att ha ett relevant och engagerande utbyte med kunderna vid varje beröringspunkt genom hela deras livscykel. Detta hjälper till att skapa en exceptionell kundupplevelse.

 

 

Produktportfölj för programvarulösningar

Välj med omsorg. Välj Pitney Bowes. 

 

Stöd genom hela livscykeln

Förlita er på teknik i världsklass med Pitney Bowes. Skapa förtroende med stöd av ett globalt nätverk av affärs- och teknikexperter i samverkan med strategiska partners inom konsulting, implementation, driftade lösningar, analys och produktutbildning. Vår ledande teamorientering stärker er förmåga att maximera nyttan av er investering och snabbare nå era affärsmål och KPI:er. 

Parnternätverk

Vi har ökad vår räckvidd och förmåga genom ett robust nätverk av globala partners. Genom deras värdeskapande tekniktillägg, tjänster och expertis säkerställer vi att vi kan möta era önskemål - oavsett hur era unika behov ser ut - med en komplett och skräddarsydd lösning.

Våra kunder

Hundratals organisationer inom ofentlig sektor, finansiella tjänster, försäkring, hälsovård, handel, telekom och andra områden förlitar sig på våra programvarulösningar för att uppnå kritisk digital transformation och stötta initiativ för ökade kundupplevelser.