Er beställning är nu komplett och leveransen av er nya frankeringsmaskin sker om ca 2 veckor.

I samband med att er beställning slutförs så kommer ni att få en orderbekräftelse med datum för beräknad leverans.
Om ni har en gammal maskin som skall avslutas så behöver denna skickas till oss. Returhandlingar skickas i ett separat mail från clientservicese@pb.com.

1. Innan ni kan komma igång

För att kunna komma igång med användandet av er nya frankeringsmaskin så behöver ni sätta in portopengar på den nya licensen innan installation.

Information om inbetalningsförfarande såsom bankgiro och OCR skickas direkt till er från Postnord. Ni kan även söka på ert nya licensnummer här, för att få fram ert OCR-nummer, samt bankgiro att betala in portopengar till för att komma igång snabbare. För enkel hantering av laddningen av portopengar, anslut er maskin till Postnords autogiro. Har ni tidigare haft en maskin som varit kopplad till autogiro måste ni ansöka om nytt via Postnord, det görs enklas via den här blanketten som skickas till Postnord.

Det tar ca 3 arbetsdagar från det att Postnord tagit emot inbetalningen tills det att portopengarna finns tillgängliga för nedladdning i den nya frankeringsmaskinen.

2. Kom igång!

När ni laddat den nya licensen med pengar kontaktar vi er via telefon och bokar upp en tid som passar er, för installation och utbildning.

En servicetekniker kommer sedan till er och installerar och konfigurerar utrustningen och utbildar berörd personal i hantering och vardagligt underhåll.

3. Den gamla frankeringsmaskinen

Om ni har en gammal frankeringsmaskin.

Om ni har en gammal frankeringsmaskin så skall den avregistreras hos både posten och maskinleverantören. För att det skall kunna ske så måste den skickas till oss tillsammans med blanketten Avslut av licens för frankeringsmaskin

Finns det vid avregistreringen portopengar kvar i den gamla frankeringsmaskinen så överförs de till den nya licensen. Posten får i samband med en avläsning information om kvarvarande saldo och har därefter en handläggningstid på 1-2 veckor för utbetalning av detsamma.

4. Tänk på detta när ni beställer bläck

Tänk på att våra serviceavtal endast gäller vid köp av PB's egen färg.

Det har kommit till vår kännedom att oseriösa aktörer på marknaden utger sig för att vara Pitney Bowes och får våra kunder att handla i god tro.

Färgen dessa erbjuder är ej från Pitney Bowes och används dessa kan ej maskinens prestanda garanteras.

För mer information eller om ni är osäkra, kontakta oss på 08-555 92 89.

5. Skicka färgpatroner i retur

Skicka era gamla färgpatroner i retur.

Vi byter ut upp till 2 originalfärgpatroner som är högst 6 månader gamla mot 2 patroner som passar till er nya frankeringsmaskin utan extra kostnad. 

För att erhålla nya patroner skickar ni de gamla patronerna till nedan adress. Lägg med en notering om ert gamla och nya licensnummer som referens. Vi sänder därefter ut ersättningspatroner inom 1 vecka. 

Pitney Bowes Svenska AB 
Att: Retur färgpatroner 
Box 408 
191 24 SOLLENTUNA

6. Hjälp oss att bli bättre

Våra kunder är vår största drivkraft!

Ni kommer någon vecka efter leverans att få en kundenkät via e-post. Enkäten syftar till att hjälpa oss i vårt ständiga förbättringsarbete. Er åsikt är värdefull för oss. Tag chansen och berätta hur ni upplever oss som leverantör.

Enkäten är enkel att fylla i och tar väldigt lite tid i anspråk. Svaren graderas från 1-5 där 1 motsvarar mycket missnöjd och 5 motsvarar mycket nöjd.

7. Kontakta oss

Har ni frågor kring ert hyresavtal, önskar en kopia av ert avtal eller har övriga funderingar är ni välkomna att kontakta vårt Kundcenter. Tänk på att alltid ha ert hyresavtalsnummer tillgängligt för snabb och effektiv service.
 

Email: clientservicese@pb.com
Telefon: 08-734 17 00