Avsluta ditt Valuemax skydd

Om ni föredrar att fullfölja ert försäkringsåtagande genom er egen företagsförsäkring ber vi er vara observant på att om olyckan skulle vara framme så kommer vi i dessa fall att fakturera er för kostnaden av förlorad/skadad utrustning.

Fyll i och avsluta ert ValueMax skydd;

* Required Fields