Digitales Frankiersystem Baureihe DM300c, DM400c & DM450c+

DM400C